Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schindler, Anton Felix

Tisk


Charakteristika: Houslista, dirigent a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:13.6.1795
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.1.1864
Text
DíloLiteratura

Schindler, Anton Felix, houslista, dirigent a hudební spisovatel, narozen 13. 6. 1795, Medlov, zemřel 16. 1. 1864, Bockenheim (nedaleko Frankfurtu).

 

Byl nejstarším dítětem z 12členné rodiny. Na housle se učil od svého otce, posléze se stal choralistou v kostele sv. Mořice v Olomouci. V roce 1813 začal ve Vídni studovat práva a v březnu 1814 se blížeji poznal s Ludwigem van Beethovenem, o několik let později fungoval dokonce jako jeho osobní neplacený sekretář. V roce 1822 získal angažmá koncertního mistra v Theater in der Josefstadt.

Přes rozepře po premiéře Beethovenovy 9. symfonie zůstali oba přáteli až do Beethovenovy smrti. Schindler získal mnoho z jeho pozůstalosti, včetně zápisníků, rukopisů, skicářů a osobních věcí. Něco z toho prodal v roce 1845 do královské knihovny v Berlíně.

Schindler pokračoval ve své hudební kariéře, v roce 1831 se stal ředitelem hudebního spolku v Münsteru, od roku 1835 působil jako hudební ředitel v Cáchách.

Schindlerův hlavní přínos spočívá v jeho jedinečné roli prvního Beethovenova životopisce. Řadu let byl jediným člověkem, který měl k pramenům přístup. Navzdory těmto záslužným faktům kniha ovlivnila pohledy na Beethovena na mnoho let dopředu. Pozdější zkoumání prokázala, že si Schindler jeho osobnost výrazně připodobnil a leccos zkreslil.


Dílo

Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace

Biographie von Ludwig van Beethoven (Münster 1840; 21845 s dvěma dodatky: Auszüge aus Beethovens Konversationsheften a Beethoven in Paris; 31860; anglicky vyšlo 1841; Leipzig, Reclam 1973).

Literatura

I. Lexika

Grove5 (heslo George Grove).

New Grove2 (heslo K. M. Knittela).

 

II. Ostatní

Hüffer, E.: Anton Felix Schindler (Münster 1909).

Nohl, W.: Die Beziehungen Anton Schindlers zu Beethoven (Die Musik 17, 1924–25, s. 441–453, 497–506).

von Frimmel, T. (in: Beethoven-Handbuch 2, Leipzig 1926, s. 106–111).

MacArdle, D. W.: Anton Felix Schindler, Friend of Beethoven (Music Review 24, 1963, s. 50–74).

Thayer's Life of Beethoven (Princeton 1964; 21967; ed. E. Forbes).

Doernberg, E.: Anton Schindler (Musical Quarterly 51, 1965, s. 373–386).

Beck, D. – Herre, G.: Einige Zweifel an der Überlieferung der Konversationsheftie (in: Beethoven-Kongress, Berlin 1977, s. 257–274).

Stadlen, P.: Schindler's Beethoven Forgeries (Musical Times 118, 1977, s. 549–552).

Beck, D. – Herre, G.: Anton Schindlers fingierte Eintragungen in den Konversationsheften (in: Zu Beethoven, Aufsätze und Annotationen, ed. H. Goldschmidt, Berlin 1979, s. 11–89).

von Brenneis, C.: Das Fischhof-Manuskript: zur Frühgeschichte der Beethoven-Biographik (in: Zu Beethoven, Aufsätze und Annotationen, ed. H. Goldschmidt, Berlin 1979, s. 90–116).

Tyson, A.: Ferdinand Ries (1784–1838): the History of his Contribution to Beethoven Biography (19th Century Music 7, 1983–84, s. 209–221).

 

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 25.2.2012