Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Machač, Josef

Tisk


Charakteristika: Pedagog, literát a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:19.10.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.7.1950
Text
Literatura

Machač, Josef, pedagog, literát a hudební spisovatel, narozen 19. 10. 1885, Hněvčeves (u Hradce Králové), zemřel 7. 7. 1950, Praha.

Z učitelské rodiny, po studiích na reálce v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově v Praze působil jako profesor matematiky a fyziky na obchodní akademii v Hradci Králové (1910–19) a poté na gymnáziích v Jilemnici a v Nové Pace; po reaktivaci opět na gymnáziu v Jilemnici (1945–48), kde pak do 1950 externím učitelem. Publikoval vědecko-popularizační články zejména o fyzice (ale napsal též několik hesel do Ottova slovníku naučného), o otázkách pedagogických (hlavně o didaktice fyziky), o literatuře (včetně kritik); časopisecky i knižně hojně vydával svou poezii (např. Hrst lyriky, 1929, Život, sen a smrt, 1933, Česká rapsodie, 1935, České tance, 1936, Rozjásané chvíle, 1938, Asrael, 1939); další literární díla zůstala v rukopise.

Ve svých mnohostranných aktivitách se věnoval i hudbě. Již v Hradci Králové byl hudebním referentem čsp. Ratibor (1910–11), kde vyšla 1912 i jeho stať o Františku Ondříčkovi. Záhy (od 1906) a pak dlouhodobě se soustředil na pronikání Smetanovy hudby do ciziny: vydal publikaci Bedřich Smetana a cizina (Hradec Králové, B. Melichar 1910), téma poté sledoval v článcích zveřejňovaných v královéhradeckém čsp. Osvěta lidu (1930–32; věnoval se zde i vysílání Smetanovy hudby zahraničními rozhlasy). Smetanovi byl věnován i poslední předsmrtný článek Bedřich Smetana v mé literární činnosti (Beseda /Jičín/ 6, 1949, s. 53 a 86). Některé z Machačových veršů zhudebnili Karel Čermák, František Laštůvka, J. E. Zelinka, hlavně však Stanislav Mach (Jilemnické melodie, 1941); Machův profil publikoval Machač v Literárním kruhu (VI, 44/45) a v Horských pramenech (Kulturní měsíčník Krkonoš 1, 1937, s. 12 a 36).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Šimek, R. F.: Josef Machač (Moravská Ostrava, Literární kruh 1935; výklad básníkova vývoje).

Ivan Poledňák - Petr Kostrhun
Text

Datum poslední změny: 4.5.2011