Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Müller, Miloš

Tisk


Charakteristika: Houslista a muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:22.10.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.11.2006
Text
Dílo

Müller, Miloš, houslista a muzikolog, narozen 22. 10. 1927, Pelhřimov, zemřel 2. 11. 2006, Praha.

Studoval reálné gymnázium v Pelhřimově (1939–41) a Táboře (1941–46), v letech 1946–49 Konzervatoř hudby v Praze u Bedřicha Voldana a Bedřicha Jaroše, poté AMU u Jaroslava Pekelského a Karla Moravce (1949–53). Své vzdělání završil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1953) pod vedením Josefa Huttera, Mirko Očadlíka, Antonína Sychry, Jana Mukařovského a dalších. V letech 1953–58 byl členem orchestru sólistů D34, následně angažován v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu (1958–91). Zároveň vyučoval na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku (1964–73, 1988–92), na pražské konzervatoři (1972–78, housle, komorní hudba, literatura strunných nástrojů), od roku 1995 na ZUŠ Marie Podvalové v Čakovicích. Byl členem a dramaturgem komorního orchestru Musici pragenses (1962–67), Pražákova tria (1966), Symposium musicum (od roku 1967), Musici de Praga (1975–95). S těmito soubory koncertoval po celé Evropě. Nahrával pro Český rozhlas, Supraphon, Panton, Clarton, Edith. Pro Český rozhlas vytvořil také řadu přednášek (například Čeští houslisté minulosti před mikrofonem, 1998; Smyčcové kvartety Ludwiga van Beethovena, 1999; Houslové portréty, 2000; Ženy s houslemi, 2001). Články a rozhovory s ním vyšly v Časopise Národní knihovny (2000, 2001), v Koncertním životě (1973), v Hudebních rozhledech a v Harmonii.
Dílo
Dílo literární

Kapitoly z dějin komorní hudby v Praze v 19. stol. (Český hudební fond 1984);
Mozart: Concerto for flute and harp (Harmonie, leden 1998, s. 45);
Výstava Národní knihovny 22. ledna – 22. února 1997 k výročí narození Jana Křtitele Krumpholtze (texty, hudební materiál);
J. K. Krumpholtz: Život a dílo (Národní knihovna ČR, Praha 1999);
Reformátor harfy J. K. Krumpholtz (Harmonie, červenec 1997, s. 40).

Terezie Fadrná
Datum poslední změny: 30.4.2007