Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Spongopaeus, Pavel Jistebnický

Tisk

(Gistebnicenus; Paulus)

Charakteristika: skladatel, kantor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.15601560/1561
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1619
Text
DíloLiteratura

Spongopaeus Jistebnický, Pavel (též Gistebnicenus, Paulus), skladatel a kantor, narozen 1560/1561, Jistebnice, zemřel 1619, Kutná Hora.

 

Nejstarší zmínka o Pavlu Spongopaeovi Jistebnickém pochází z roku 1575, kdy je uveden mezi studenty pražské university, kam měl přijít ze školy v Lounech. V roce 1585 je připomínán jako kantor v Přešticích na Klatovsku. V té době zřejmě navázal styky s literátskými bratrstvy v Prachaticích a Klatovech, kterým zasílal svoje skladby, a udržoval kontakt též s okruhem pražských humanistů. Od roku 1598 působil v Kutné Hoře, kde pracoval jako kantor, správce školy i školní inspektor.

Jeho dílo sestává z duchovních skladeb, které byly určeny pro utrakvistické prostředí. Používal sazbu ad equales, která byla v té době zcela běžná a vyhovovala praxi domácích literátských bratrstev. Ve Spongopaeově kompozičním stylu jsou patrné vlivy předních skladatelů vrcholné a pozdní renesance, jakými byl např. Josquin Desprez, Orlando di Lasso a Luca Marenzio. Až na jedinou výjimku, kterou je píseň Králi nad králi, Pane (Prachatický kancionál), je jeho dílo dnes známo pouze ve fragmentech.


Dílo

Duchovní skladby

5 latinských mešních proprií.

6 latinských mešních ordinárií.

24 mší s latinským textem.

3 mší s českým textem.

Další mešní části.

13 motet s latinským textem.

10 motet s českým textem.

17 částí officia (hymny, invitatoria, responsoria, Magnificat).

 

Králi nad králi, Pane (píseň, Prachatický kancionál).

17 písní s českými či latinskými texty.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Snížková, Jitka: Der vergessene tschechische Komponist Paulus Spongopaeus (in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 60, 1976, s. 35–40).

Snížková-Škrhová, Jitka: Josquin in Czech Sources of the Second Half of the 16th Century (in: Josquin des Prez, Oxford University Press, 1976, s. 279–84).

Soušková, Dana: Pavel Spongopaeus Jistebnický. Příspěvek k poznání života a tvorby (diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 1984).

Novotná, Jana: Vícehlasá zpracování mešního propria v období české renesance (in: Miscellanea musicologica 33, Praha 1992, s. 9–31).

Horyna, Martin (ed.): Prachatický kancionál (České Budějovice 2005).

 

http://cantica.kh.cz/grad/skladatele.html

 

Lukáš Michael Vytlačil

Datum poslední změny: 31.5.2016