Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pihert, Jindřich

Tisk


Charakteristika: Pianista, hudební publicista a kritik

Datum narození/zahájení aktivity:5.8.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.11.1939
Text
DíloLiteratura

Pihert, Jindřich, pianista, hudební publicista a kritik, narozen 5. 8. 1874, Dubí (Kladno), zemřel 29. 11. 1939, Praha.

Pocházel z hudebně založené rodiny. Vystudoval práva, hudebně se vzdělával u Hanuše Trnečka a Adolfa Mikše (hra na klavír). Přestože byl po dlouhou dobu zaměstnán ve státní konceptní službě finanční (1899–1925), nepřestal se nikdy věnovat hudbě. Kromě hry na klavír (vystupoval jako klavírní doprovazeč pěvců a houslistů) a přednáškové činnosti rozvíjel i činnost organizační (především na půdě Hudební matice Umělecké besedy a Spolku pro pěstování písně) a hudebně-publicistickou. Byl hudebním referentem Času (1904–06, 1911–15), Národních listů (1919–28) a od roku 1928 Lidových listů. Publikoval také v časopisech Dalibor a Smetana, velké množství jeho statí a hudebních kritik bylo otištěno mezi léty 1912–17 v Hudební revue, ke konci života napsal několik textů pro Hudební věstník. Většina jeho článků se soustředí na osobnosti české kultury (Bedřich Smetana, Karel Kovařovic, Jaroslav Vrchlický, Karel Jaromír Erben, Karel Weis, František Picka), stati o světových skladatelích byly spíše výjimkou (Giacomo Meyerbeer). Jindřich Pihert se podílel také na přípravě osmého dílu Československé vlastivědy, pro který zpracoval dějiny opery Národního divadla v Praze v letech 1900–34.


Dílo

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Jaroslav Vrchlický v české hudbě (Hudební revue 6, 1912–13, č. 2, s. 65–68);

Karel Kovařovic (Hudební revue 6, 1912–13, č. 3, s. 119–125);

K padesátiletí Umělecké besedy (Hudební revue 6, 1912–13, č. 6, s. 297–300; č. 7, s. 361–363);

Giacomo Meyerbeer (Hudební revue 7, 1913–14, č. 8, s. 412–415);

Kapitola shakespearovská (Hudební revue 9, 1915–16, č. 7, s. 237–244);

Karel Weis (Hudební revue 10, 1916–17, č. 5, s. 210–214);

K zahájení výstavy Smetanovy (Hudební revue 10, 1916–17, č. 7–8, s. 302–304);

Smetanova výstava (Hudební revue 10, 1916–17, č. 9, s. 359–366);

Opera Národního divadla v Praze v letech 1900–1934 (in: Československá vlastivěda. Díl 8, Umění, Praha 1935);

Karel Jaromír Erben a česká hudba (Hudební věstník 28, 1935, č. 10, s. 6–9);

O Františku Pickovi (Hudební věstník 32, 1939, č. 6, s. 97–101; č. 7, s. 119–126).

Literatura

I. Lexika

MSN.

OSNND.

ČSHS.

II. Různé

Němec, Zdeněk: Za dr. Jindřichem Pihertem (Hudební věstník 32, 1939, č. 11–12, s. 235).

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 29.1.2012