Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

České trio 4)

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1926
Text
Literatura

České trio 4), komorní soubor.

Soubor byl založen v roce 1920 ve složení Otakar Pařík (klavír), Bohuslav Šich (housle) a Oldřich Jiroušek (violoncello) v třídě komorní hudby Rudolfa Reissiga na pražské konzervatoři. Koncerty v Praze, cyklus trií v pražském rozhlase (1924), zájezd do Francie a Itálie (1921). Všestranný re­pertoár, triové novinky ve sdružení Nezá­vislých. Od 1923 u violoncella Václav Kefurt, soubor zanikl odchodem Bohuslava Šicha a Otakara Paříka do Československého rozhlasu (1926).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Vzpomínky na Františka Ondříčka a jeho mistrovskou školu v 1etech 1919/22 (In: Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze. Praha 1936).
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté (Praha 1946, s. 183, 189).
Patzaková, Anna: Prv­ních deset let Čs. rozhlasu (Praha 1935, s. 38).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006