Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Buchta, Alois Alexandr

Tisk

(Alexander)

Charakteristika: Violista, sbormistr, skladatel a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:10.6.1841
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.5.1898
Text
Literatura

Buchta, Alois Alexandr (Alexander), violista, sbormistr, skladatel a organizátor hudebního dění, narozen 10. 6. 1841, Prostějov, zemřel 25. 5. 1898, Vídeň.

 

Od svých deseti let žil ve Vídni, kde se také školil v houslové hře u Josefa Beneše a Jakoba Donta. Jako violista působil nejprve v orchestru josefovského divadla (Theater in der Josephstadt) a od roku 1863 až do svého odchodu na odpočinek v roce 1896 v orchestru dvorní opery a Vídeňských filharmoniků. Současně vedl vlastní houslovou školu.

Jeho vynikající organizační schopnosti se staly základem bohaté činnosti v řadě profesních spolků – vykonával funkce pokladníka spolku na podporu vdov a sirotků po vídeňských umělcích a starosty podpůrného spolku Vídeňských filharmoniků Nicolai, zastupoval orchestr ve správní radě penzijního ústavu dvorní opery, od roku 1869 až do své smrti byl členem a opakovaně rovněž jednatelem výboru Vídeňských filharmoniků (Philharmonische Konzert-Unternehmung); dále byl činný v hudebnických spolcích Carl Czerny, Haydn a Wiener Musikerbund.

Aktivně se účastnil hudebního života české menšiny ve Vídni. Od roku 1862 zastával post zástupce sbormistra ve Zpěváckém spolku slovanském, po smrti Arnošta Förchtgotta-Tovačovského po něm v roce 1875 vedení tohoto tělesa převzal. Nástupcem Tovačovského se stal také v čele sboru vídeňské ruské pravoslavné církve.

Pro potřeby Zpěváckého spolku slovanského zkomponoval asi 20 sborů, stylově navazujících na Tovačovského (mj. Moravě, Nevěstina starost, Vzkříšení, Očekávání, Svoboda, Šuhaj Slovák) a upravoval lidové písně (Kytice ze slovanských národních písní, Kytice z českých národních písní). Složil kantátu k slavnosti konané 18. a 19. 9. 1880 při příležitosti osazení pamětní desky Bedřicha Smetany v Litomyšli. Dále je autorem mše, smyčcového tria a řady houslových skladeb.


Literatura

I. Lexika

Eisenberg, Ludwig – Groner, Richard: Das geistige Wien. Künstler- und Schriftsteller-Lexikon. Mittheilungen über die in Wien lebenden Architekten, Bildhauer, Bühnenkünstler, Graphiker, Journalisten, Maler, Musiker und Schriftsteller (Wien 1889).

OSN.

PHSN.

ČSHS.

Sturm, Heribert: Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, Band I (München-Wien 1979).

Slovník českých sbormistrů I (Praha 1982).

Österreichisches Musiklexikon, Band 1 (Wien 2002).

Czeike, Felix: Historisches Lexikon Wien, Band 1 (Wien 2004).

 

II. Ostatní

Úmrtí (Dalibor 20, 11. 6. 1898, č. 33–34, s. 263).

Jeníček, Rudolf: Úryvky z kroniky české hudby ve Vídni (in: Váhala, František: Ze staré a nové Vídně. Ročenka Vídeňské matice pro rok 1912, s. 38–48).

Axman 1920 (s. 45).

Žídek, František: Přehledné dějiny českého houslového umění (Vyškov 1940, s. 29–30).

Heyer, Jan: Česká hudební vienensia (Vídeň 1941, s. 6–7).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 21982, s. 53).

Alois Alexander Buchta (Radniční noviny 2, Prostějov 2001, č. 6, s. 6)

 

Vlastimil Tichý

Datum poslední změny: 18.3.2009