Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hawlík, Vladimír

Tisk


Charakteristika: varhaník, ředitel kůru, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:29.3.1911Brno
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.12.1993
Text
DíloLiteratura

Hawlík, Vladimír, varhaník, ředitel kůru, hudební pedagog a skladatel, narozen 29. 3. 1911, Brno, zemřel 18. 12. 1993, tamtéž.

 

Základy hudebního vzdělání získal u svého otce skladatele, varhaníka a ředitele kůru na starém Brně Adolfa Hawlíka. V patnácti letech hrál v kapli Fakultní nemocnice U svaté Anny. Od roku 1928 studoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u Eduarda Treglera (státní zkouška 1938), kompozici u Jaroslava Kvapila, dirigování u Zdeňka Chalabaly a hru na klavír u Aleny Holubové a Bernarda Kaffa (státní zkouška 1935). Dále vykonal státní zkoušku ze sborového zpěvu (1932) a sólového zpěvu (1936). V roce 1943 absolvoval varhanní kurz na mistrovské škole v Lipsku pod vedením Günthera Ramina. Na mistrovské škole pražské konzervatoře studoval ve třídě Bedřicha Antonína Wiedermanna a na JAMU ve třídě Františka Michálka (absolvoval roku 1950). Po ukončení studia se věnoval koncertní činnosti. Spolupracoval s pěvci Jaroslavem Stříškou, Bělou Sykovou a Eduardem Hrubešem. Zaměřoval se na varhanní tvorbu 19. století (Ferenc Liszt, César Franck, Max Reger) a českou soudobou tvorbu. Pravidelně prováděl vlastní skladby. Od roku 1958 koncertoval v Německu, Švédsku, Norsku a Sovětském svazu.

Od září 1935 působil jako výpomocný smluvní učitel hudby na slepeckém ústavu (smluvní odborný učitel od 1. prosince 1947). Vyučoval hru na klavír, harmonii, kontrapunkt a řídil smíšený pěvecký sbor. Vzdělal zde významného německého pěvce Aloise Binara. Ke státním zkouškám na brněnské konzervatoři připravil řadu nevidomých a slabozrakých studentů. Od roku 1940 pedagogicky působil na kurzech brněnské konzervatoře. V roce 1948 se stal jejím řádným profesorem. Mezi jeho žáky patřili Bohuslav Dovrtěl, Věra Heřmanová, František Kunetka, Helena Šabderová a další. Zastával řadu významných funkcí: tajemník Klubu moravských skladatelů (1936–41), úřední kolaudátor v brněnské diecézi (od roku 1951; podílel se na stavbě nových varhan), pověřený profesor a předseda orgánové komise na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě (17 let). Odborné články publikoval v Hudebních rozhledech a Lidové demokracii. V brněnském rozhlase se podílel na vzniku více než stovky nahrávek.

V roce 1950 se stal po Antonínu Hromádkovi ředitelem kůru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Jako dómský varhaník a regenschori pravidelně provozoval duchovní hudbu o všech svátcích a slavnostech. Provedl například Mši C dur Ludwiga van Beethovena, Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta, Mši D dur Antonína Dvořáka a kompozice soudobých českých skladatelů (Viktor Čajánek, Eduard Tregler). Chrámový pěvecký sbor doplňoval o orchestrální obsazení. Spolupracoval s varhaníky Josefem Blatným a Josefem Puklem. Byl znalcem gregoriánského chorálu a pravidelně provozoval chorální latinské mše. Každý den vedl v katedrální kapli při ranní bohoslužbě chorální scholu.

V sedmdesátých letech vyučoval kantora Alexandra Neufelda a jeho syny Arnošta a Jiřího (zpěv židovského chorálu), kteří doprovázeli bohoslužby v synagoze. Po odchodu do důchodu v roce 1979 řídil ženský pěvecký sbor v Žarošicích. Za zásluhy o rozvoj duchovní hudby obdržel rakouský rytířský řád.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Varhanní skladby

Ciaccona (Praha 1953).

Scherzo op. 30 (vydáno asi 1956).

Sonatina (vydáno asi 1956).

Svatební suita (Nela, Brno 2005).

Passacaglia.

Pracambulum.

  

Klavírní skladby

Sonáta (1937).

Kosmické písně (Nela, Brno 2005).

Malá taneční balada (Nela, Brno 2005).

Nevlídné jaro (Nela, Brno 2005).

Valčík (Nela, Brno 2005).

 

Ostatní

Moderato cantabile pro flétnu a klavír (Nela, Brno 2003).

Concertino pro flétnu a klavír (Nela, Brno 2003).

Geroj – píseň hrdinovi pro mužský sbor (text Pavlík, vydáno 1945).

Pange lingua op. 19a pro smíšený sbor (vydáno Brno, asi 1956).

In honorem SS. sacramenti Adoro te pro smíšený sbor (vydáno Brno, asi 1956).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

 

www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=355

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=15935

 

II. Ostatní

Bělský, Vratislav: 60 let varhanního oddělení. Z archivu brněnské konzervatoře (Opus musicum 11, 1979, č. 7, s. 202–205).

Smýkal, Josef: Hudební tradice školy pro nevidomé a slabozraké v Brně (Brno 1996).

Borisová, Ludmila: Poslání varhaníka a ředitele kůru – Vladimír Hawlík (Musica sacra 10, 2002, č. 4, s. 1–2).

Rosolová, Barbara: Dějiny varhanního oddělení brněnské konzervatoře (bakalářská práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009).

Velemanová, Veronika: Josef Černocký – pedagog, varhaník, teoretik (bakalářská práce, JAMU, Brno 2012).

Bartošová, Šárka: Instruktivní literatura pro klavír ve tvorbě skladatelů působících v Brně (diplomová práce, JAMU, Brno 2012).

www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-2002-4.htm

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 11.8.2014