Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mach, Alois 1)

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:20.12.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.5.1939
Text

Mach, Alois, vojenský kapelník a skladatel, narozen 20. 12. 1882, Hořice v Podkrkonoší, zemřel 28. 5. 1939, Praha.

 

V rodišti se učil hrát na klavír a lesní roh, hudební základy mu předal varhaník Čeněk Pilař. V letech 1898–1901 studoval na pražské konzervatoři hru na varhany u Josefa Kličky, hudební teorii u Karla Steckera a Antonína Dvořáka. Roku 1901 nastoupil dobrovolně tříletou službu u orchestru pěšího pluku 94 v Terezíně. V letech 1904–07 vyučoval na hudební škole Ústřední matice školské v Českých Budějovicích, poté byl kapelníkem lázeňského orchestru a ředitelem kůru v Lázních Bělohrad (1907–12). Od roku 1912 působil jako vojenský kapelník u pěšího pluku 21 posádkami v Kutné Hoře a uherském Egeru (Jager, 1915). V roce 1917 pobýval na italské frontě. Po vzniku republiky byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Kutná Hora a Hradec Králové (1920), přejmenované na hudbu pěšího pluku 4. S ní provedl četné koncerty a povznesl hradecký hudební život. Od roku 1931 zastával funkci velitele Vojenské hudební školy v Praze, v letech 1936–38 byl referentem vojenských hudeb ministerstva národní obrany. Roku 1939 odešel do výslužby. Komponoval taneční skladby a pochody (například Boží bojovníci, Viribus unitis, Vítězný, Statečným, Vlastní silou, Vojenský pochod pro trubky, Pochod pěšího pluku 21, Slavnostní, Jína, Zdar vítězům a jiné), písně a chrámové skladby (mše, moteta).


Literatura
 

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Hořický obzor (č. 45, 13. 11. 1926).

Album representantů všech oborů veřejného života československého (Praha 1927).

Hudební zpravodaj (2, 1933, č. 2, s. 7).

Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, s. 153–56).

Škabrada, Josef: Vojenská hudební škola v Praze (rukopis, asi 1973).


Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/70 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 9.4.2009