Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hašek, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Archivář

Datum narození/zahájení aktivity:9.9.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1968
Text
DíloLiteratura

Hašek, Vladimír, archivář, narozen 9. 9. 1892, Postoloprty (okr. Louny), zemřel 1968, Český Krumlov.

 

Po maturitě na gymnáziu ve Slaném (1911) studoval lingvistiku a hudební vědu

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1911–13), v roce 1919 získal doktorát filosofie tamtéž. Absolvoval pražskou Archivní školu (1924). Původně působil jako schwarzenberský archivář v Českém Krumlově, též českokrumlovský zámecký archivář, později jako archivář Státního archivu Třeboň v Českém Krumlově, kde se věnoval soupisu a uspořádání hudebních památek (od 1926 do 1959). Zaregistroval hudební materiál z 10 kůrů, celkem asi 3180 skladeb. V letech 1945–55 zastával též funkci okresního konzervátora Státní památkové péče pro Českokrumlovsko. Po roce 1945 se zasloužil o obnovení hudební školy v Českém Krumlově a jako předseda hudebního spolku Dalibor přispěl k rozvoji hudebního života ve městě. Je autorem tematického katalogu ke skladbám ze Zlaté koruny a Kájova. Publikoval hudebně historiografické články v odborných časopisech.


Dílo

Dílo literární

 

Swarzenberská granátnická garda (in: Tradice, č. 2, s. 28–31);

Hadač, Václav – Hanesch, Josef – Hašek, Vladimír: Státní archiv v Třeboni: Průvodce po archivních fondech, sv. 2 (Praha, Archivní správa ministerstva vnitra, 1958, s. 33–42).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Grove5.

 

II. Ostatní

Veselý, Karel: František Vrchota, českokrumlovský hudebník a kapelník: Vzpomínka k 100. výročí jeho narození (in: Výběr, 1971, s. 219–221).

Záloha, Jiří: Stručné dějiny rodu knížat ze Swarzenberku (Hluboká nad Vltavou, Historický spolek Swarzenberg 1991).

Záloha, Jiří: O konci zámecké gardy v Českém Krumlově (in: Obnovená Tradice, 1994, č. 10, s. 10).

Horyna, Břetislav: Mýty jednoho slova. Filosofické eseje (Praha, Koniasch Latin Press, 2000).

Voříšek, Martin: Kapela Swarzenberské gardy v Českém Krumlově (Disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 6.4.2012