Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Makoweczký

Tisk

(Makoweczky; Makowetzky; Makovetz; Makovecky; Mackowecžky; Mackoviez)

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:Datum narození i úmrtí neznámé (18. / 19. století)
Text
Literatura

Makoweczký (psán též Makoweczky; Makowetzky; Makovetz; Makovecky; Mackowecžky; Mackoviez), hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. / 19. století).

 

Hornista českého původu. V Paříži byl žákem slavného českého hornisty Johanna Sticha Punta. V roce 1783 byl členem kapely hraběte Esterházyho jako druhý hornista pod vedením Josepha Haydna. Je známo, že podnikl cestu po Anglii a Německu, během které si získal věhlas. V roce 1786 se zdržoval nějaký čas v Berlíně. Během této doby byl jmenován dvorním hudebníkem (Kammermusikus) pruského krále. V roce 1790 uspořádal několik koncertů v Hamburku, a to s velkým úspěchem.

Vydal několik skladeb: Duo concertante pour Cor & Viola (Meusel uvádí tuto informaci u hudebníka jménem Makovetz), Quatuor p. Cor, 2 Viola et Bass (Lipsko, Breitkopf & Härtel, 1806).


Literatura

I. Lexika

Meusel, Johann Georg: Teutsches Künstlerlexikon oder Verzeichnis der jetztlebenden teutschen Künstler (Lemgo 1778, 18082, svazek 2, s. 6).

Gerber, Ernst Ludwig: Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1790−1792, svazek 1, s. 851).

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 256).

Gerber, Ernst Ludwig: Neues Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1812−1814, svazek 3, s. 295).

Dlabacz (svazek 2, s. 249).

Schilling, Gustav: Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst (Stuttgart 1834−38, svazek 4, s. 502).

Fétis, François-Joseph: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique (Bruxelles 1837, svazek 5, s. 414).

Gassner, Ferdinand Simon: Universal-Lexikon der Tonkunst: neue Hand-Ausgabe in einem Bande (Stuttgart 1849, s. 577).

Mendel, Hermann − Reissman, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlín 1870−1883, svazek 7, s. 25).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon (Graz 1959, svazek 6, s. 285−286).

 

II. Ostatní

Carse, Adam: The orchestra in the XVIIIth century (New York 1969, s. 67).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 202).

Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura žesťových nástrojů (Praha 2001, s. 123).

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 30.10.2011