Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Němec, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Hudební vědec a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:23.6.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.2.1945
Text
Literatura

Němec, Zdeněk, hudební vědec a houslista, narozen 23. 6. 1914, Praha, zemřel 8. 2. 1945, Praha (popraven gestapem).

 

Studoval reálné gymnáziu v Praze (1925–33), poté práva a filozofii na Univerzitě Karlově tamtéž (do 1937), zároveň mistrovskou školu Pražské konzervatoře (1933–37). Byl členem České filharmonie a souboru Pro arte antiqua. Psal posudky do Národních novin, Pozoru a do Venkova. Byl jednatel Unie československých hudebníků z povolání a působil v redakci Hudebního věstníku a v časopise Smetana, kde také přispíval svými odbornými texty. Napsal stati o barokní a rokokové hudbě. Vypracoval chronologický soupis Dvořákových skladeb a rejstříky. Přeložil a uspořádal Vlastní životopis V. I. Tomáška (Praha 1941, Topičova ed), redigoval výňatky z opery Iši Krejčího Pozdvižení v Efezu (Praha 1944, Fr. Novák) a napsal úvod k vydání Kubelíkovy Veroniky (Praha 1943, Fr. Novák). Z posledních prací je významná kniha Weberova pražská léta (Z kroniky pražské opery; Praha 1944, L. Mazáč). Byl považován za výraznou osobnost a naději české hudební vědy.


Literatura

ČSHS.

 

Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 20.11.2015