Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hanousek, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:2.5.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.9.1976
Text
Literatura

Hanousek, Vladimír, houslista a skladatel, narozen 2. 5. 1907, Přemyšl (Polsko), zemřel 27. 9. 1976, Praha.

 

Po absolvování reálky v Pardubicích (1917–24) vstoupil na pražskou konzervatoř, kde se učil houslím u Jindřicha Felda (1924–28) a kompozici u Otakara Šína (1926–28). V roce 1925 měl první veřejný koncert v Pardubicích. Po absolutoriu pokračoval ve studiu houslové hry na mistrovské škole, kde byl žákem Karla Hoffmanna (1928–31) a Josefa Suka (1928–30). Ještě za studií se stal členem Symfonického orchestru československého rozhlasu, kde působil třicet let (1929–59). Hrál také s Českou filharmonií, se kterou mimo jiné provedl jako první český houslista Szymanowského houslový koncert (1930). Uvedl i řadu novinek od českých skladatelů (Bohuslav Martinů, Karel Hába, Emil Hlobil, Jan Seidel a další). Kromě dráhy koncertního sólisty se angažoval v několika komorních spolcích – byl členem Československého (později Pražského) klavírního tria (od 1936) a Nového českého kvarteta (1941–46), se kterými nahrál na desky díla Smetanova, Dvořákova a Sukova. Dále působil jako umělecký poradce v komorním souboru FISYO a v Pražském komorním orchestru.

Jako skladatel se příliš neprosadil. Komponoval zejména komorní skladby: Smyčcové trio G-dur (premiéra v Praze 1928), Ex libris pro smyčcové kvarteto (provedeno v pražském rozhlase 20. 12. 1934), Tema con variazioni pro housle a violu (premiéra v Praze 1. 11. 1938), Symfonietta pro devět sólových nástrojů (1940, provedeno Českým nonetem 20. 2. 1941), Aria, Passacaglia a Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr. Z orchestrálních skladeb je známé jeho Divertimento pro malý orchestr (provedeno v ostravském rozhlase 31. 9. 1932), kompozice Neznámému vojínu s recitací (1931, premiéra v Praze 27. 10. 1933) či Tragická symfonietta pro velký orchestr. Vokální skladby jsou zastoupeny dvěma kantátami (Mlčícím hrdinům pro recitaci, sóla, smíšený sbor a velký orchestr na texty indických básníků Šivanandy a Vivekanandy, Praha pro sóla a smíšený sbor na text Františka Halase) a cyklem písní Hořící šero na vlastní text (1934, premiéra v Praze 3. 10. 1935). Kromě toho byl i literárně činný – skládal básně.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).

 

II. Ostatní

Hudební zpravodaj (2, 1933, 10, s. 10).

Rytmus (3, 1937–38, 5–6, s. 63).

Rytmus (6, 1940–41, 7, s. 46).

Hudební rozhledy (29, 1976, 11, s. 500).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 19.10.2010