Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Patočka, Karel

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, varhaník, hudební kritik a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:11.8.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.11.1941
Text
Literatura

Patočka, Karel, varhaník, sbormistr, hudební kritik a pedagog, narozen 11. 8. 1876, Mělník, zemřel 25. 11. 1941, Ostrava.
 
Po studiích (nedokončených?) na pražské konzervatoři byl koncertním mistrem vojenské hudby 27. pluku v Lublani (1896–99). Krátce vyučoval hře na klavír a housle v Hradci Králové (1899–1901). V roce 1902 přišel do Ostravy, kde působil téměř čtyřicet let. Nejprve jako učitel zpěvu na zdejších středních školách a sbormistr, od roku 1903 jako ředitel kůru katolického chrámu v Ostravě – Přívoze (nástupce Cyrila Metoděje Hrazdiry).
Patočkova učitelská činnost (1902–38) je spojená především s existencí přívozského reformního reálného gymnázia, založeného v roce 1919. V roli vedlejšího učitele „nezávazného“ zpěvu vedl své studenty (byl mezi nimi také Ilja Hurník) k praktickým hudebním (zvláště vokálním a instrumentálním) činnostem. Jako varhaník spoluprožíval význačnou etapu duchovního, kulturního i ekonomického rozvoje Přívozu, byl ředitelem přívozského kůru po celou dobu působení faráře Karla Petra (1912–32), vzdělaného a tolerantního člověka, jehož navštěvovali Vojtěch Martínek, Arne Novák, Max Brod a další osobnosti. Především před první světovou válkou byl Patočka sbormistrem ostravských pěveckých sborů (působil v utrakvistickém pěveckém spolku Ozvěna – Wiederhall, v německém spolku Frohsinn a českém pěveckém sboru Křížkovský).
V letech 1906–07 byl Patočka hudebním referentem katolického obdeníku Ostravský kraj. Své názory uplatnil především při zájezdu uměleckého souboru brněnského Českého národního divadla do Ostravy v září a říjnu 1906 (zvláště v recenzích premiéry druhé verze Janáčkovy Její pastorkyně 25. září toho roku a Nešverova Černokněžníka).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1 (Opava – Ostrava, 1993, s. 79).

II. Ostatní
Mazurek, Jan: Kapitola z ostravského hudebního života začátku XX. století (Opus musicum 24, 1992, č. 3, s. 93–96).
Mazurek, Jan: Devadesát let od ostravské premiéry Janáčkovy Její pastorkyně (Ostrava 18, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, Šenov u Ostravy 1997, s. 288–92).

Jan Mazurek
Text

Datum poslední změny: 13.3.2009