Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Homolka, Eduard Emanuel Karel

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:26.8.1860
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.9.1934
Text
Literatura

Homolka, Eduard Emanuel Karel, houslař, narozen 26. 8. 1860, Praha, zemřel 12. 9. 1934 tamtéž.
 
Syn a žák houslaře Ferdinanda Augusta Vincence Homolky. V letech 1874–1879 se vyučil u svého otce v Praze. Po vojenské službě se v roce 1881 vrátil do dílny svého otce jako tovaryš. Zároveň studoval houslovou hru u Františka Ondříčka. Byl výborným houslistou a členem orchestru Národního divadla v Praze. V roce 1886 odešel do ciziny. Vrátil se po smrti otce a po půl roce, 1. 5. 1891, převzal od své matky otcovu dílnu v Praze na Vinohradech, Tylovo náměstí čp. 699. V roce 1885 se oženil s Marií Lamberskou. 16. 2. 1886 se narodil syn Eduard Ferdinand a 24. 12. 1887 dcera Emanuela. V roce 1891 přestěhoval dílnu do Palackého třídy v Praze, v roce 1893 pracoval v Hálkově ulici čp. 309 a od 15. 2. 1912 se vrátil do původní dílny na Tylově náměstí. Byl přísežným soudním znalcem a hodnotitelem starých nástrojů. Spolupracoval s Františkem Ruthem na Kronice královské Prahy a obcí sousedních. V roce 1896 vydal Životopisné zprávy o houslařích v Praze a okolí. Homolka stavěl nové housle jen v prvních letech po smrti svého otce. Zdědil značný majetek, takže nepotřeboval pracovat pro obživu, nakonec o stavbu nástrojů zcela ztratil zájem a věnoval se hlavně sbírání starých houslí. Dnes nejsou jeho nástroje známé.


Literatura

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 57).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 13, 140, 147–148, 206).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 114).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002