Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kovaříček, František

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.1.2003
Text
DíloDiskografieLiteratura

Kovaříček, František, skladatel a pedagog, narozen 17. 5. 1924, Litětiny – Dolní Roveň, okres Holice v Čechách (dnes Pardubice), zemřel 7. 1. 2003, Praha.
 
Maturoval na klasickém gymnasiu v Hradci Králové (1935–43), poté byl totálně nasazen jako dělník. Do této doby spadají jeho první kompoziční začátky při spolupráci se studentskou „Mladou scénou“ a soukromé studium u Karla Boleslava Jiráka. Na pražské konzervatoři studoval skladbu u Emila Hlobila (1945–49). Ve třetím ročníku konzervatoře byl přijat na pražskou AMU do třídy Jaroslava Řídkého (1945–52), jeho absolventskou prací byla Ouvertura pro velký orchestr. Současně s AMU vystudoval osm semestrů hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1953–57 byl hudebním režisérem Československého rozhlasu Praha, poté hudebním skladatelem ve svobodném povolání.
V letech 1966–85 vyučoval skladbu, kontrapunkt a instrumentaci na pražské konzervatoři, kam byl později povolán také jako ředitel (1990–91). Byl vynikajícím analytikem a pedagogem. K jeho žákům patřili skladatelé Michal Novenko, Otomar Kvěch, Olga Ježková, Martin Smolka, dirigenti Bohumil Kulínský, Tomáš Hála, Miriam Němcová.
František Kovaříček stál dlouhá léta v čele organizace Hudební mládež České republiky, v letech 1971–94 byl předsedou výboru, poté jeho čestným předsedou. Za spolupráce své manželky Hany Klimtové byl autorem a dramaturgem většiny podniků Hudební mládeže: letních táborů, festivalu Dny Hudební mládeže Praha, soutěže Hudba na gymnasiu, cyklu rozhlasových pořadů Vysílá hudební mládež apod.   
Skladatelsky se Kovaříček věnoval především komorní a orchestrální hudbě. Jeho hudební řeč vychází z osobitě uchopeného neoklasicismu. Za svoji operu Ukradený měsíc získal první cenu v soutěži k 50. výročí vzniku České republiky (1968). Dílo bylo premiérováno v Československém rozhlase v roce 1971. Byl představen v televizních pořadech Česká soudobá hudba (1985) a Haló, hudba (1996). Rukopisy jeho skladeb jsou uloženy v Českém muzeu hudby, Českém hudebním fondu a Archivu Českého rozhlasu.


Dílo

Orchestrální
Ouvertura pro velký orchestr (1952, Český hudební fond);
Smuteční hudba pro velký orchestr (1952, Československý rozhlas);
Suita pro orchestr (1955, Český hudební fond);
Concerto comaroso, hudební žert na námět Věry Frühaufové (1956);
Hudba pro 13 nástrojů (1956–57);
Divertimento pro smyčce (1960);
Koncert pro klarinet a orchestr (1964, Český hudební fond, Panton);
Capriccio pro komorní orchestr (1971);
Čtyři temperamenty pro smyčce (1998).
 
Komorní
Kvintet pro 2 housle, 2 violy a violoncello (1949);
Čtyři kusy pro housle a klavír (1953);
Sonáta pro violoncello (1958);
Serenáda pro nonet (1958, Český hudební fond);
2. klavírní sonáta (1968);
Díkůvzdání pro varhany (1997);
Sonáta pro housle a klavír (1998);
Esercizi per violoncello solo (2002).
 
Vokální
Písničky na slova lidové poezie, cyklus pro nižší hlas a klavír (Panton 1951);
Zlatá vlna, text Miroslav Florian, cyklus pro vyšší hlas a klavír (1957);
Posmívánky, cyklus pro smíšený sbor a klavír (1968);
Tři tváře lásky (1997).
 
Opera
Ukradený měsíc, lyricko-komické scény na text Ludvíka Aškenazyho a Vladimíra Mikeše (1966–67, klavírní výtah Dilia 1972).

Diskografie

Díkůvzdání pro varhany (Radioservis 1997).
2. sonáta pro klavír (Radioservis 1968).

Literatura

I. Lexika
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
ČSHS.
Martínková, Alena: Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985).
 
II. Ostatní
Šmolík, Jan: Františka Kovaříčka se ptáme: Záleží na Hudební mládeži? (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 3, s. 2–5).
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 15.11.2005