Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Válek, Josef

Tisk


Charakteristika: Sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity:31.8.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.12.1937
Text
DíloLiteratura

Válek, Josef, sběratel lidových písní, narozen 31. 8. 1871, Vsetín, zemřel 19. 12. 1937, Bařinky (u Vsetína).

 

Univerzitní vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia se nadšeně účastnil příprav národopisných výstav v rodišti (1892) a následně i v Praze (1895), v letech 1894–95 nacvičil s Leošem Janáčkem a Antonínem Přibylem valaškou svatbu a dožatou (vyšlo knižně). V průběhu devadesátých let sebral kolem 150 písní na Vsacku, které byly později otištěny časopisecky i v různých sbírkách (František Bartoš a Leoš Janáček: Moravské národní písně).

Po škole působil v letech 1899–1905 jako učitel zeměpisu a dějepisu na obchodní akademii v Brně. Kvůli vážné nemoci však musel pedagogickou dráhu přerušit a zůstat v invalidním důchodu.

Podílel se na založení krajanského věstníku o životě a potřebách na Valašsku Naše Valašsko (1929) a první tři roky dělal jeho redaktora.  


Dílo

Dílo literární

Studie a stati (výběr)

Několik slov o umění (in: Průvodce po umělecké a valašské národopisné výstavě ve Vsetíně 1892);

Valašská svatba z Polanky u Vsetína (in: Slavnosti a obyčeje lid. z Moravy na Národopisné výstavě čsl. v Praze, Praha 1895);

Valašská dožatá z Polanky u Vsetína (in: Slavnosti a obyčeje lid. z Moravy na Národopisné výstavě čsl. v Praze, 1895; s Antonínem Přibylem);

Valašské písně „o dožatéj“ z Vsacka na Moravě (Český lid 4, 1895, s. 15–22);

Valašská svatba z Polanky (Časopis vlastivědného musejního spolku v Olomouci 15, 1898);

Poznámky k mapě Moravského Valašska (Časopis Matice moravské 21–25, 1907–11);

Dr. Antonín Václavík: Luhačovské zálesí (Bratislava, Slovenská Grafia 1930);

Hranice Moravského Valašska (Naše Valašsko, 1935/36).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Jiřího Vysloužila).

 

II. Články, zprávy (výběr)

Kobzáň, Jan (Dolina Urgatina 1, 1946/47).

(Naše Valašsko 4, 1937/38, s. 45–55).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 26.2.2012