Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Veselý, Adolf

Tisk


Charakteristika: Hudební spisovatel a redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:4.1.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.5.1961
Text
DíloLiteratura

Veselý, Adolf, hudební spisovatel a redaktor, narozen 4. 1. 1886, Lipůvka u Tišnova, zemřel 7. 5. 1961, Praha.

 

Po studiích na reálce a technice v Brně byl redaktorem Lidových novin, Národních listů, vedl kulturní rubriku v Čs. Republice (Pražských novinách 1920–39). Působil v tiskové službě ministerského předsednictva, od roku 1957 v Praze na odpočinku. Byl rovněž výkonným hudebníkem, již za studií psával hudební referáty, vedl studentský orchestr a pokoušel se i o skladbu. Jeho literární práce zasáhla do české hudby zvláště janáčkovským sborníkem, jenž vznikl za přímé spolupráce s Leošem Janáčkem. Dotazník k připravované publikaci poslal Veselý Janáčkovi na začátku června 1921, Janáček jej vrátil vyplněný 4. června 1921. Kniha potom vyšla v roce 1924 nejprve německy, následně byla přeložena do češtiny Alfrédem Fuchsem. Nového německého vydání se dočkala roku 1956 ve vídeňské Universal Edition. Veselý napsal o Janáčkovi celou řadu článků, vzpomínek, glos, které přispěly k propagaci Janáčkovy osobnosti a díla. Z dalších aktivit je významná překladatelská činnost a vlastní tvůrčí psaní. Pro Filharmonický spolek Beseda brněnská přeložil Veselý Život básníkův Gustava Charpentiera (vyd. 1907) a zúčastnil se též překladatelské soutěže k prvnímu českému provedení Bachových Matoušových pašijí (1923). I v jeho básnické tvorbě se hojně vyskytují hudební ohlasy a motivy.


Dílo

Dílo literární

Leoš Janáček. Pohled do života i díla (s Antonínem Chlebečkem a Leošem Janáčkem, Praha 1924);

Alois Mrštík: člověk a dílo (Vyškov 1925);

Metoděj Jahn: člověk a dílo (Brno 1925);

V. K. Jeřábek (Brno 1926);

Fr. S. Procházka: člověk a dílo (Brno 1927);

Oldřich Blažíček (Brno 1946);

Petr Bezruč (Brno 1947);

U Leoše Janáčka (Lidové noviny, 2. 6.1925);

Capriccio tvůrčího podzimu (České slovo, 18. 11. 1926).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Gracian Černušák).

 

II. Ostatní

Štědroň, Bohumír: Leoš Janáček Adolfu Veselému (SPFFBU, 1959, roč. 8, F 3, s. 80–84).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 11.1.2012