Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čala, František Antonín

Tisk


Charakteristika: Kněz a hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:4.7.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.5.1984
Text
DíloLiteratura

Čala, František Antonín, kněz a hudební spisovatel, narozen 4. 7. 1907, Všemina u Zlína, zemřel 26. 5. 1984, Zlín.

Roku 1927 vstoupil do dominikánského řádu a přijal řádové jméno Antonín. Na gymnáziu v Praze maturoval v roce 1928. V letech 1928–31 studoval na dominikánském řádovém učilišti v Olomouci, dále v belgickém Saulchoiru (1931–32) a na Angeliku v Římě (1932–35, Pontificia universita S. Tommaso). Roku 1933 byl vysvěcen na kněze a o dva roky později završil svá studia doktorátem z teologie (ThDr.). V letech 1935–50 působil jako profesor filozofie, sociologie a teologie na dominikánském učilišti v Olomouci (vyučoval zde i církevní hudbě, zvláště gregoriánskému chorálu a pořádal též odborné kurzy pro varhaníky), v letech 1940–45 na arcibiskupském bohovědném učilišti tamtéž. Roku 1950 po zrušení klášterů komunistickým režimem byl vězněn nejprve v Želivi, pak v Oseku u Duchcova (tam pracoval ve sklárně), dále v Broumově a v Králíkách. Po propuštění nesměl veřejně vykonávat kněžskou službu, velmi obtížně sháněl civilní zaměstnání. Roku 1954 byl přijat do Lesního závodu v Zábřehu na Moravě a tam pracoval jako skladník až do důchodu. V období normalizace mu komunistický režim povolil působit jako duchovní správce u sester dominikánek ve Víceměřicích u Nezamyslic (ty se zde staraly o mentálně postižené). Působil tu až do roku 1982, kdy byl jako nevyléčitelně nemocný hospitalizován v nemocnici v Olomouci a poté v léčebně dlouhodobě nemocných. Zemřel v nemocnici ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), pochován je v rodné Všemině.


Dílo

Dílo literární

Monografie

O povaze svátostných charakterů (Olomouc 1937);

Sv. Albert Veliký, vědec a učitel církve (Olomouc 1939);

Duchovní hudba (Olomouc 1946);

Základy víry (Matice cyrilometodějská, Olomouc 1992).

Články a stati (výběr)

Základní požadavky církevní hudby (Cyril 64, 1938, č. 3–4, s. 15–19);

Ředitelé kůrů a varhaníci (Cyril 65, 1939, č. 1–2, s. 6–7);

Proč se mají při mši sv. zpívat jen mešní písně? (Cyril 66, 1940, č. 9–10, s. 113–115);

Vlastnosti liturgické hudby (Cyril 70, 1944, č. 7–10, s. 95–97).;

Krása gregoriánského chorálu (Cyril 71, 1946, seriál v celém ročníku).

Literatura

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Český biografický slovník XX. století, I. díl, s. 180 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 26.1.2012