Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Artia

Tisk


Charakteristika: podnik zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz kulturních statků

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1953
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1990
Text
Literatura

Artia, podnik zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz kulturních statků, 1953–1990.

 

V roce 1948 byl zaveden státní monopol na veškerý zahraniční obchod, v roce 1953 vznikly státní podniky zahraničního obchodu, rozlišující se podle svého komoditního určení, podnik Artia byl určen pro dovoz a vývoz kulturních statků. Patřil do kompetence Ministerstva zahraničního obchodu. V čele podniku stál generální ředitel, jemuž byli odpovědni jednotliví ředitelé obchodních skupin. Podnik byl rozdělen do 4 obchodních skupin:

1. obchodní skupina pečovala o vývoz gramofonových desek a gramofonových přístrojů, úzce spolupracovala se Supraphonem

2. obchodní skupina představovala nakladatelství

3. obchodní skupina se starala o dovoz a vývoz časopisů

4. obchodní skupina zajišťovala vývoz poštovních známek, starých mincí, starožitností a šperků

Nakladatelství Artia mělo čtyři obchodní referáty – anglický, německý a skandinávský, francouzsko-španělský a referát pro socialistické země. Na výrobě knih pracovaly dvě redakce, technická a literární. Literární redakce se dále dělila na redakci populárně naučné literatury, dětské literatury a knih o umění. Každá redakce vznášela náměty a oslovovala autory, se kterými pak vytvářela návrhy na vznik děl. Ty se poté nabízely zahraničním partnerům a v případě zájmu ze zahraničí se pak uzavíraly smlouvy s konkrétním autorem. Takto vydaný titul vyšel v několika jazykových mutacích, pokud šlo o západní trh, kniha vyšla pod hlavičkou tamního nakladatelství, pokud šlo o východní trh, kniha vyšla pod hlavičkou Artie. Knihy však vznikaly i na zakázku a na základě poptávky zahraničních nakladatelů, odtud pak plynuly Artii největší zisky.

Redakce knih o umění vydávala cizojazyčné překlady českých knih o hudbě, zvláště v angličtině a němčině, ale také v dalších jazycích – francouzštině, ruštině, polštině, maďarštině. Vyšla zde stěžejní díla českých muzikologů a o významných českých skladatelích a hudebních osobnostech, např. František Bartoš: Bedřich Smetana ve vzpomínkách a dopisech (Praha 1954), Otakar Šourek: Život a dílo Antonína Dvořáka (Praha 1955), Antonín Hořejš: Antonín Dvořák. Život a dílo v obrazech (Praha 1955), Bohumír Štědroň: Leoš Janáček ve vzpomínkách a dopisech (Praha 1955), Jaroslav Vogel: Leoš Janáček (Praha 1958, 1962) a další. Také zde na pokračování vycházela edice Monumenta antiqua Bohemica.

V určitých intervalech nakladatelství vydávalo soupisy knih, které připravilo pro zahraniční trh, soupisy vycházely pod názvem Bücherverzeichnis a zahrnují tato časová období: 1953-1966, 1967-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985.

Podnik Artia zanikl v roce 1990.


Literatura

ČSHS

Grove

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1821

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 2.12.2014