Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Matys, Jiří

Tisk


Charakteristika: skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:27.10.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.10.2016
Text
DíloDiskografieLiteratura

Matys, Jiří, skladatel a pedagog, narozen 27. 10. 1927, Bakov (okr. Náchod), zemřel 10. 10. 2016, Brno. 

Základy hudebního vzdělání získal u svého otce, varhaníka, kapelníka a soukromého učitele hudby. V roce 1947 absolvoval brněnskou konzervatoř, kde studoval hru na varhany u Františka Michálka. Poté studoval kompozici u Jaroslava Kvapila na JAMU, kterou absolvoval v roce 1951. Během vysokoškolských studií vykonal také státní zkoušku z klavíru. Na vojně působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. V letech 1953–57 byl asistentem katedry skladby na JAMU, poté externím hudebním režisérem brněnského rozhlasu, v letech 1957–60 ředitelem Lidové školy umění v Brně – Králově Poli (kde také vyučoval hru na klavír a hudební nauku) a vedoucím tajemníkem krajské organizace Svazu českých skladatelů v Brně. V letech 1962–67 žil v Ostravě, kde spolupracoval s Ostravským kvartetem a ostravskou konzervatoří a věnoval se také kompozici.  V letech 1969–77 vyučoval na brněnské konzervatoři úvod do skladby, hudební teorii, hru na klavír a baletní korepetici. Poté byl nucen ze zdravotních důvodů opustit pedagogickou dráhu a odejít do invalidního důchodu. V roce 1980 pracoval jako redaktor pražského nakladatelství Panton. Řadu let se organizačně podílel na činnosti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. V letech 1996–2004 byl pedagogem brněnské taneční konzervatoře, kde vyučoval hru na klavír a hudební korepetici. V roce 1992 byl jedním za zakládajících členů znovuobnoveného Klubu moravských skladatelů. Dosud se věnuje vlastní kompoziční činnosti.

V jeho tvorbě převažují komorní skladby a to pro nejrůznější obsazení - sólové nástroje, tradiční komorní seskupení (smyčcová kvarteta, dechová kvinteta) i různé nástrojové kombinace. Napsal několik cyklů klavírních skladeb a sborových písní, mnoho písní pro dětské a vojenské soubory, řadu instruktivních skladeb, kantáty Má láska a Ty velické zvony, symfonický obraz Padlým v máji, Lyrické melodramy, Symfonii aj. V roce 1982 složil Hudbu pro smyčce, která měla premiéru v roce 1984 v podání Pražského komorního orchestru, který ji nahrál pro vydavatelství Supraphon. Skladba byla věnována dvacetileté umělecké činnosti Českých komorních sólistů v Brně. Na gramodeskách v Supraphonu a Pantonu vyšly i další Matysovy skladby (Kvartet pro čtyři housle, Invence pro tři housle, Smyčcový kvartet ve snadnějším slohu, Duo pro housle a violu, Vtípky pro housle a klarinet, Duettina pro housle a kytaru).

Hudební výraz jeho skladeb je převážně poetický či lyrický, s důrazem na melodickou složku, ale nikdy sentimentální. Ve svých skladbách usiluje o hudební vyjádření různých nálad a emocí (radost, smutek, naděje, stesk, touha) a snaží se o postižení pocitů člověka v různých situacích. Jeho orchestrální skladby jsou charakteristické nástrojovou i dynamickou diferenciací (Jitřní hudba, Hudba pro smyčcové kvarteto a orchestr, písňový cyklus s orchestrem Psáno smutkem do ticha, Symfonická předehra, Hudba pro smyčce). V roce 2005 napsal VI. smyčcový kvartet na objednávku pro Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara.

Za své skladby získal několik ocenění. Například za Sonátu pro violu a klavír op. 16 získal v roce 1956 ve Velké jubilejní soutěži Svazu českých skladatelů a Českého hudebního fondu cenu Josefa Suka, v roce 1965 cenu města Ostravy za cyklus klavírních skladeb pro mládež Obrázky ze zimy a v roce 1978 za Poetické věty III (1975–76) cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. V roce 1974 získal ocenění za skladbu Preludium a variace pro akordeon na skladatelské soutěži v Paříži, v roce 1993 cenu v mezinárodní soutěži Festivalu sborového umění Jihlava a v roce 1994 cenu Českého rozhlasu za Sonátu pro housle a sólo na mezinárodní sborové soutěži duchovní hudby. Za založení a vedení Základní umělecké školy získal Cenu města Brna – Králova pole. Od roku 2002 jeho jméno nese smyčcové kvarteto vzešlé ze studentů brněnské konzervatoře (Matysovo kvarteto), které se soustavně věnuje propagaci jeho skladeb.


Dílo

Dílo hudební 

Klavírní skladby

Byl jsem u tebe, klavírní cyklus (1947).

Obrázky op. 1a (1948).

Sonatina op. 1b (1948).

Tři veselé skladby op. 1c (1948).

Fantasie op. 9 (1950).

Klavírní skladby 1953 op. 15 (1953).

Malá preludia pro klavír op. 16 (1954/56).

Malá preludia pro klavír op. 20 (1956).

Z těžkých chvil. Klavírní cyklus op. 28 (1959).

Lyrická suita pro klavír op. 32 (1961).

Sonatina op. 34 (1962).

Sonáta pro klavír (1966).

Čtyři věty pro klavír (1973).

Hudba pro klavír (1985).

Noční myšlenky. Cyklus pěti charakteristických skladeb pro klavír (1992).

Přátelské skici. Charakteristické skladby pro klavír (1998).

 

Houslové skladby

Balady op. 3 (1948).

5 impromptus pro housle a klavír op. 18 (1955).

Kvartet pro čtyři housle op. 29a (1960).

Invence pro troje housle op. 29b (1960).

Sonáta pro housle sólo (1977).

Sonáta pro housle sólo č. 2 (1991).

Sonáta pro housle sólo č. 3 „Variační“ (1993).

Sonáta pro housle sólo č. 4 (1994).

Sonáta pro housle sólo č. 5 (1995).

Sonáta pro housle sólo č. 6 (1996).

Suita pro housle sólo (2007).

 

Smyčcové kvartety

I. smyčcový kvartet op. 21 (1957).

II. smyčcový kvartet op. 31 (1961).

III. smyčcový kvartet op. 37 (1963-64).

IV. smyčcový kvartet (1973).

V. smyčcový kvartet (1989-90).

VI. smyčcový kvartet (2003-04).

VII. smyčcový kvartet (2007).

 

Komorní skladby

Sonáta pro lesní roh a klavír op. 2 (1948).

Kvartet s flétnou op. 5 (1949).

Partita pro housle, violu a klavír op. 6 (1949).

Kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello op. 5 (1949).

Dechový kvintet op. 10 (1950).

Sonáta pro violu a klavír op. 16 (1954).

5 impromptus pro housle a klavír, op. 18 (1955).

Dětské balety pro dechv kvinteto op. 26 (1959).

Variace na smrt pro smyčcový kvartet a lesní roh s recitací básní Milana Kundery op. 27 (1959).

Taneční suita pro klavír a baletní projev žákyň lidových škol umění op. 30 (1960).

Sonáta pro sólovou violu op. 38 (1963).

Naléhavé rozhovory. Dvě skladby pro violoncello a klavír op. 40 (1964).

Sonáta pro housle a klavír (1964-65).

Koncertní kus pro dva akordeony (1968).

Invence pro flétnu a violoncello (1969).

Obrazy. Tři skladby pro violoncello a klavír (1970).

Preludium a variace pro barytonový akordeon (1970).

Hudba pro dechy (1970–71).

Zmínky. Čtyři skladby pro čtyři flétny (1971).

Suita pro violu a basklarinet (1972–73).

Sonatina pro violu a klavír (1972–73).

Suita giocosa pro flétnu a fagot (1974).

Partita pro sólový hoboj (1974).

Poetické věty I. Dvě skladby pro housle, kytaru a barytonový akordeon (1974–75).

Suita pro klarinet a klavír (1974–75).

Toccata pro barytonový akordeon (1975).

Melodico mesto pro violu, flétnu a smyčcové kvarteto (1975).

Poetické věty II. Čtyři skladby pro sólový fagot (1975).

Poetické věty III. Tři skladby pro flétnu, housle a klavír (1975–76).

Dialog pro violoncello a klavír (1976).

Hudba pro Duo Boemi. Tři skladby pro basklarinet a klavír (1976–77).

Suita pro flétnu a kytaru (1977).

Tři skladby pro dvě kytary 1977).

Čtyři skladby pro klarinet sólo (1977).

Variační monology pro flétnu sólo (1978).

Harmonické kontrapunkty. Pět skladeb pro vyšší hlas a kontrabas nebo violu (trubku) a violoncello (1978).

Elegické věty pro hoboj, fagot (violoncello) a klavír (1979).

Sóla pro trubku Vladislava Kazderky (1979).

Sóla pro trubku (1979).

Impromptus pro kytaru sólo (1979).

Sóla pro trombón (1980).

Hudba pro violu sólo (1980).

Hudba pro violoncello sólo (1980).

Ozvěny pro lesní roh sólo (1980).

Sóla pro trombón (1980).

Divertimento pro čtyři lesní rohy (1981).

Vidnavská suita pro flétnu a akordeon (klavír) (1981).

Malá suita pro žesťový kvintet (1981).

Věty veselé. Čtyři skladby pro flétnu a violu (1982).

Fantasie a rondo pro basklarinet (violoncello) sólo (1982).

Zjasnění. Čtyři variační věty pro anglický roh sólo (1983).

Meditace pro fagot a klavír (1983).

Drozdí pohádky. Čtyři věty pro xylofon sólo (1983).

Suita pro dechové kvinteto (1984).

Dua pro lesní roh a fagot (1984).

Poetické věty IV. Tři věty pro flétnu (nebo altovou flétnu), klarinet (basklarinet) a kytaru (1984-86).

Hudba pro dva. Suita pro housle a marimbu (též transkripce pro housle a violu) (1986).

Varianty pro fagot sólo, 6 skladeb (1986).

Duše mého kraje, díl. I. pro violu a kytaru (violoncello) (1987).

Duše mého kraje, díl II. Čtyři meditace pro violu sólo 1988).

Rozmary malé flétny. Cyklus skladeb pro pikolu (1988).

Poetické věty V. Čtyři skladby pro čtyři kytary (1988).

Scéna pro klarinet a klavír (1989).

Ladění. Pět skladeb pro kytaru sólo (1990).

Vidění. Tři skladby pro basklarinet a kytaru (1991).

Hudba pro tři pro hoboj, klarinet a fagot (1992–93).

Monology pro violu sólo (1996).

Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello (1996–97).

Sóla pro fagot (1999).

Duo pro housle a violoncello (1999–2000).

Hudba pro kontrabas sólo (2001).

Suita pro dva kontrabasy (2003).

Odcházení pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2003).

Hudba pro violoncello sólo II (2004).

Impromptus. Čtyři věty pro flétnu sólo (2004–05).

Hudba pro violoncello sólo III (2006).

 

Orchestrální skladby

Fantasie pro smyčcový orchestr op. 4 (1949).

Padlým v máji 1945 op. 7, symfonický obraz pro velký orchestr a recitaci na slova Jana Aldy (1949).

Symfonie op. 11 (1951).

Jitřní hudba pro smyčcový orchestr, dvě trubky a bicí op. 33 (1961–62).

Hudba pro smyčcové kvarteto a orchestr (1971).

Psáno smutkem do ticha, písňový cyklus pro střední hlas a orchestr na slova Zuzany Špůrové (1972).

Symfonická předehra pro velký orchestr (1973–74).

Hudba pro smyčce (1982).

Naléhavost času. Symfonický obraz pro violu, orchestr a recitaci (1986–87).

 

Vokální skladby

4 písně pro střední hlas a klavír na lidové texty (1948).

Hudební poezie s textem op. 8 pro soprán a klavír (1949).

Vyznání op. 13 pro baryton a klavír (1951).

Písně o lásce op. 14 pro soprán a klavír (1951).

Fantasie pro soprán a klavír na slova Violy Fischerové op. 19 (1955).

Matka syna vzpomínala pro mužský sbor (1958).

V přírodě, cyklus dětských sborů (1964–65).

Lyrické zpěvy pro baryton a violu. Tři písně na slova Ericha Sojky (1965).

Psáno smutkem do ticha... Cyklus písní pro střední hlas a orchestr na slova Zuzany Špůrové (1972).

Léto kouzelník, cyklus čtyř dětských sborů (1972–73).

Zdravotní abeceda, písničky pro malé děti a klavír (1976).

Zůstaň stát! Zpěv pro baryton, violu a klavír na slova Petra Dena (1980–82).

Chci, abys věděl. Fantasie pro střední hlas, violoncello a klavír na slova Markéty Procházkové (1985–86).

Básníkovi. Fantasie pro baryton a smyčcový kvartet na slova básně Josefa Suchého „Živly“ (1995).

Volání. Čtyři písně pro vyšší baryton a klavír na básně Aloise Trnečky (2005).

 

Sborové skladby

Tři smuteční mužské sbory na slova Josefa Václava Sládka (1948).

Oslavné zpěvy op. 23 pro ženský sbor a klavír na slova Elišky Krásnohorské (1957).

Dva mužské sbory op. 24 (1958).

Říkadla pro sólo, dětský sbor a cappella na slova Josefa Kainara op. 35a (1962).

Písničky pro nejmenší jiskřičky op. 35b pro dětský sbor na slova Jiřího Havla a Jiřího Kutiny (1962).

Písně pro děti pro dětský sbor, sólo a klavír na slova Jiřího Havla a Jana Čarka (1964).

V přírodě. Čtyři dětské (dívčí) sbory a cappella na slova Jaroslava Seiferta, Jana Čarka, Josefa Václava Sládka a Františka Hrubína (1965).

Malé studie pro dětský (dívčí) sbor a cappella (1966).

Červená se muchomůrka pro sólo, dětský sbor, klavír a flétnu na slova Jana Čarka (1968).

Cestou nocí. Tři prosté zpěvy pro dívčí nebo ženský sbor a cappella na slova Zuzany Špůrové (1970).

Matka syna vzpomínala pro mužský sbor (1972).

Léto kouzelník. Cyklus čtyř písní a cappella na básně Oldřicha Blažka (1972–73).

Písničky z prázdnin. Tři prosté sborové písně pro dětský (dívčí) sbor a cappella na slova Františka Navary (1973).

Zdravotní abeceda. Písně pro malé děti a klavír (1976).

Maminkám pro sólo, dětský sbor a housle na slova Zuzany Špůrové (1977).

Je večer pro ženský (dívčí) sbor na slova Františka Navary (1980).

Strom pro smíšený sbor a cappella na slova Dagmar Ledečové (1983).

Sonet o domově pro dětský (dívčí) sbor a cappella (1983).
Jaro přichází. Pochodová písnička pro dětský sbor na slova Dagmar Ledečové (1983).

Ještě se nevracím pro ženský (dívčí) sbor a cappella na slova Ludmily Klukanové (1985).

Vysočině. Cyklus ženských (dívčích) sborů a cappella na slova Ludmily Klukanové (1991).

 

Kantáty

Má láska pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Havla op. 12 (1951).

Ty velické zvony pro soprán, varhany a smíšený sbor na lidové texty op. 17 (1954).

 

Instruktivní skladby

Kvartet pro čtyři housle op. 29a (1960).

Invence pro troje housle op. 29b (1960).

Taneční suita pro klavír op. 30 (1960).

Lyrická suita pro klavír op. 32 (1961).

Sonatina pro klavír op. 34 (1962).

Obrázky ze zimy op. 36. Cyklus klavírních skladeb pro mládež (1962).

Duo pro housle a violu op. 39 (1963).

Obrázky z prázdnin pro klavír (1965).

Čtyři skladby pro cimbál a trubku (1965).

Pět bagatel pro akordeon (1966).

Capriccio pro housle a klavír (1966).

Smyčcový kvartet ve snadnějším slohu (1967).

Na pět prstů. Snadná suita pro klavír (1969).

Suita pro trubku a klavír (1969).

Vtípky. Malá suita pro housle a klarinet (1973).

Toccata pro barytonový akordeon (1975).

Dialog pro violoncello a klavír (1976).

Duetlina. Čtyři snadnější věty pro housle a kytaru (1977).

Čtyři skladby pro dvoje housle (1978).

Malé obrázky. Cyklus skladbiček pro barytonový akordeon (1980).

Chvilenky. Cyklus klavírních skladeb (1990).

Hry pro dva až tři lesní rohy (1992–93).

Ořechovské rondino pro trubku a klavír (1993).

Domácí hudba pro housle a flétnu nebo pro dvoje housle (1994).

Písničky. Pět krátkých skladeb pro housle a klavír (1995).

Štěbetalky. Suita pro tři flétny (1995).

Žert pro klarinet in B a klavír (1996).

Chvilky z prázdnin. Tři skladby pro klarinet a klavír (1996).

Vlčátkům. Šest klavírních skladbiček pro děti 1997).

Šupinky. Cyklus klavírních skladbiček pro děti (1998).

Borověnky. Cyklus klavírních skladbiček (1999).

Pětilístek. Suita pro dvě altové zobcové flétny (2000).

Hra pro dva pro altovou zobcovou flétnu a kytaru (2000).

Marcelce – Studánce. Cyklus klavírních skladbiček (2001).

Hudbička. Suita pro altovou a sopránovou zobcovou flétnu (2001).

Ziměnky. Cyklus klavírních skladbiček (2001).

S tatínkem... Cyklus pro klavír a kontrabas (2005).

Pro děti. Cyklus klavírních skladbiček (2005).

Bohunce. Skladbičky pro klavír (2006).

 

Melodramy

Padlým v máji 1945. Symfonický obraz pro velký orchestr a recitátora básně Jana Aldy op. 7 (1949).

Lyrické melodramy pro recitátora a klavír na slova Josefa Kainara op. 22 (1957).

Ve vzpomínkách a zamyšlení op. 25 (1958).

Variace na smrt pro smyčcové kvarteto, lesní roh a mužskou a ženskou recitaci básně Milana Kundery op. 27 (1959).

Čtyřlístek pro Viléma Závadu. Recitační cyklus s hudbou flétny (1979–80).

Jarní bubnování. Melodram na slova Oldřicha Mikuláška s doprovodem klavíru (1999).

Chvíle zastavení. Čtyři melodramy na básně Jiřího Wolkera s doprovodem flétny a violy (2004).

To laštovka jaro odnáší... Čínská poezie v překladech Bohumila Mathesia (2005).

Diskografie

Diskografie (výběr) 

Jitřní hudba pro smyčcový orchestr, dvě trubky a bicí op. 33 (Panton 1974);

Symfonická předehra pro velký orchestr (Supraphon 1977);

Duo pro housle a violu, op. 39 (Supraphon 1981);

Hudba pro violu sólo (Supraphon 1982);

Lyrické melodramy pro recitátora a klavír na slova Josefa Kainara op. 22 (Supraphon 1982);

Hudba pro smyčce (Supraphon 1984);

Smyčcové kvartety (Radioservis 2014), Matysovo kvarteto.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Gardavský Čeněk a kol. Skladatelé dneška. Praha, 1961, s. 153.

ČSS.

HSPK.

 

II. Ostatní

Salajková, Kateřina: Jiří Matys a Matysovo kvarteto (diplomová práce, Ústav hudební vědy FF MU, 2008).

http://artpetra.cz/kalendar_skladatelu/s.php?skl=60

www.musica.cz/cz/composers/show?itemId=105

 

Iveta Šedová

Datum poslední změny: 27.3.2016