Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mír

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1946
Text

Mír, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1946, Potštát.

 

Sbor vznikl díky iniciativě potštáckého varhaníka Jana Dostála. Od roku 1957 jsou uměleckými vedoucími sboru Irena Kršková a Karel Kotrla. Sbor zpívá nejenom v kostele, ale účastní se také vystoupení např. na akcích konaných Unií českých pěveckých sborů. Svou činností obohacuje kulturní život domovského města a přilehlého regionu.

 

Zuzana Králová


Datum poslední změny: 20.10.2009