Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Navrátil, Karel

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:24.4.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity:23.12.1936
Text
Literatura

Navrátil, Karel, skladatel, narozen 24. 4. 1867, Praha, zemřel 23. 12. 1936, tamtéž.
 
Vystudoval německé reálné gymnázium v Praze-Karlíně a německý učitelský ústav, housle u Františka Ondříčka, teorii u Guida Adlera. Byl hudebním referentem ve Vídni (1900–16), pak hudebním pedagogem v Praze. Napsal operu Herman a Doroihea (odmítnuta Národním divadlem v Praze) a Salambo, dvě symfonie, cyklus symfonických básní (Jan Hus, Žižka, Bílá Hora), klavírní koncert f moll a houslový koncert E dur, komorní hudbu různého obsazení mimo jiné sonátu pro housle a klavír F dur věnovanou Františku Ondříčkovi (několik skladeb vyšlo u C. Schmiedla v Terstu a D. Rahtera v Hamburku), skladby klavírní (něco Schmiedl), sbory (čtyři německé Bosse v Lipsku, z rukopisu též Kantor Halfar) a písně. Všechny velké skladby zůstaly v rukopise a neprovedeny. Dopisoval do amerických listů, byl též referentem týdeníku Národní republika.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006