Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Herman, Nikolaus

Tisk

(Hermann; Nicolaus, Niklas)

Charakteristika: kantor, skladatel a básník

Text
DíloLiteratura

Herman, Nikolaus (též Niklas, Nicolaus), kantor, skladatel a básník, narozen 1500, Altdorf bei Nürnberg, zemřel 15. 5. 1561, Jáchymov (Joachimsthal).

 

Přesné datum narození Nikolause Hermana není známo, narodil se pravděpodobně roku 1500, což napovídá údaj na jeho portrétu z roku 1560. Mezi lety 1518 až 1557 působil jako kantor a varhaník v kostele sv. Jáchyma v západočeském Jáchymově a vyučoval též v místní latinské škole. Jeho blízkým přítelem a spolupracovníkem byl význačný vzdělanec a teolog Johann Matthesius (1504–65), rektor této školy v letech 1532 až 1540 a později mezi roky 1542 až 1565 kazatel a pastor v jáchymovském kostele. Oba patřili mezi horlivé stoupence Lutherova reformovaného učení, které pomáhali svojí činností obhajovat a rozšiřovat, a byli také s Martinem Lutherem v osobním kontaktu. Jáchymovská latinská škola pod Mathesiovým a Hermanovým vedením dosáhla vysoké úrovně, která byla všeobecně oceňována.

Nejvýznamnější částí Hermanova díla jsou hymny, v nichž se uplatnil jako skladatel i básník. Melodie někdy používal opakovaně, nápěv však podkládal jinými slovy. Jeho texty jsou psány jednoduchou němčinou s nepravidelným metrem, která byla srozumitelná pro širší obec věřících. Svým tematickým zaměřením mají velmi blízko k textům Lutherovým. Některé z těchto písní se staly trvalou součástí německého luterského repertoáru, což svědčí o oblíbenosti, kterou si získaly již v době svého vzniku. Významnou sbírkou jsou Hermanovy Die Sonntags Evangelia uber das gantze Jahr in Gesänge verfasset, vytištěné v roce 1560 u Georga Rhaua v saském Wittenbergu, které mohly být inspirací pro podobný repertoár, obvyklý v 17. století. V některých jeho melodiích jsou patrné znaky, typické pro lidovou hudbu krušnohorského regionu na česko-saském pomezí, což platí zejména pro jeho Bergreihen, neboli hornické písně, a Abendreihen, což byly večerní písně, zpívané v kruhu. 


Dílo

Drey geistliche Weynachtslieder von Newgebornen kindlin Jesu (Magdeburg, ca 1550).

Ein Geistlich Lied von auffersteung der todten (Kulmbach 1551).

„Kommt her, ihr lieben Schwesterlein“ in: Ein christlich Abentreihen vom Leben und Ampt Johannes des Täuffers (1554).

Ein Geistlichs Lied von dürfftigkeit Menschlichen Geschlechts (1555).

Cantica sacra Evangelia Dominicalia in Prosarum formam redacta (1558).

Die Sontags Evangelia uber das gantze Jar in Gesänge verfasset Für die Kinder und Christlichen Hausveter (Wittenberg 1560).

Die Historien von der Sindfludt (…) Auch etliche Psalmen und geistliche Lieder zu lesen und zu singen im Reyme gefasset (Wittenberg 1562).

Zween newe Bergreien.

Die Haustafel darinn eim jeden angezeigt wird wie er sich in seinem stand verhalten soll (Wittenberg 1562).

Ein Hochzeytlied. Wie man eine Braut ansingen solm wenn man sie beyleget a Hauβhaltung Oeconomia Johannis Mathesij Verteutscht durch Nicolaum Hermannum (1563).

„ein Lied in mehrstimmigem Tonsatz mit Nicolaus Herman gezeichnet“ (1667).

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

MGG2.

New Grove2.

 

 

II. Ostatní

Blankenburg, Walter: Zu den Liedweisen von Nicolaus Herman (Heimat und Kirche. Festschrift für Erich Wehrenpfennig, Kirnbach 1963, s. 30-35).

Altmann, Götz: Školní sbor za kantora Nikolause Hermana (Jáchymov v době Jiřího Agricoly, Schneeberg a Karlovy Vary 1994, s. 77–78).

 

www.hymnary.org/person/Herman_N

www.deutsche-biographie.de/sfz30038.html

www.bach-cantatas.com/Lib/Herman-Nikolaus.htm

 

Lukáš Vytlačil

Datum poslední změny: 16.12.2015