Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brněnský vysokoškolský komorní soubor

Tisk


Charakteristika: komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1954
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1956
Text
Literatura

Brněnský vysokoškolský komorní soubor, komorní soubor, zahájení činnosti 1954, Brno, ukončení činnosti 1956.

 

Původní obsazení bylo dvoje housle (Jan Stanovský a Rudolf Pečman) a klavír (Hedvika Stonavská). V roce 1955 byl přibrán violista (Josef Přibáň). Prováděly se skladby pro smyčcové trio, dvoje housle a klavír, housle nebo violu a klavír i jiné další kombinace se zpěvem. Soubor si především kladl za cíl zachytit vývoj komorní hudby v průběhu od 19. do 20. století. Mezi podstatné skladby provedené souborem patří Serenáda II. pro dvoje housle a violu (první provedení díla) a Sonatina pro dvoje housle a klavír od Bohuslava Martinů. Na Festivalu lidové umělecké tvořivosti v Praze roku 1955 získal soubor zlatou medaili a diplom ministra kultury. Většina koncertů tělesa se konala v Brně. V roce 1956 skončil soubor koncertní činnost.


Literatura

ČSHS.

 

Jan Vrzal

Datum poslední změny: 8.3.2017