Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Spindler, František

Tisk


Charakteristika: Klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:14.2.1881
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.1.1922
Text
Literatura

Spindler, František, klavírista a skladatel, narozen 14. 2. 1881, Ústí nad Orlicí, zemřel 16. 1. 1922, tamtéž.
 
Povoláním úředník, činný mimo jiné jako klavírní doprovázeč svého přítele Jaroslava Kociana v počátcích jeho koncertní činnosti doma i na jeho velkém zahraničním turné (1902/03). Také aktivní jako dirigent. Autor skladeb instrumentálních, sborových a chrámových (Lístek do památníku pro housle a klavír vyšel u Františka Urbánka).


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 38, 1921–22, 125–126.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 24.2.2006