Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mlejnek, Karel

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:14.11.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.12.1999
Text
DíloLiteratura

Mlejnek, Karel,  hudební publicista, narozen 14. 11. 1930, Tábor, zemřel  5. 12. 1999, Praha.
 
Na Karlově univerzitě v Praze studoval v letech 1949–53 hudební vědu a historii  (prom. historik). Od absolutoria až do odchodu do důchodu (1995) byl zaměstnán v Československém (Českém) rozhlase, s nímž i poté až do konce života spolupracoval; působil převážně v redakci zahraničního vysílání. Současně od prvé poloviny padesátých let působil jako hudební publicita a kritik (Lidová demokracie, Práce, Kultura, Hudební rozhledy a další periodika). Byl vyhledávaným autorem výkladových textů ke koncertům (pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu psal tyto texty ke všem koncertům. Od roku 19  byl dramaturgem Českého spolku pro komorní hudbu.
 
Mimořádně osobně skromný Mlejnek stál po celý život většinou stranou veřejných aktivit a věnoval se především vlastní odborné práci. Okruh jeho znalostí z oboru byl velmi široký; zejména v práci pro ČSKH se výhodně uplatnila jeho obsáhlá znalost komorního repertoáru, dramaturgická vynalézavost a znalost úrovně výkonů domácích i zahraničních sólistů a komorních souborů. Mlejnek se v kritikách vyjadřoval většinou velmi noblesně a spíše se vyhýbal polemickým střetům (tento rys se zřetelně projevil např. v Mlejnkově obsáhlé publikaci o České filharmonii s názvem Deset kapitol ze života orchestru, ČF 1996), ale jeho recenze byly vždy dokladem profesionálně spolehlivé znalosti hraných děl a svědčily o věcně správném, přesvědčivě argumentovaném a vyhraněném hodnocení interpretačních výkonů. Nejsilnější stránkou jeho odborné práce však byla činnost popularizátorská.
Dílo
Dílo literární

O valčíku a jeho tvůrcích. SNKLHU, Praha 1960;
Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. SJV, Praha 1962;
K česko–ruským hudebním stykům. Časopis Moskva–Praha,1954, č. 3;
Česká filharmonie. Deset kapitol ze stoleté historie orchestru. Paseka, Praha, 1996;
70 let Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Praha, 1996.
Literatura
ČSHS.
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 22.3.2007