Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Neumann, Alois

Tisk


Charakteristika: Dějepisec

Datum narození/zahájení aktivity:14.6.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.12.1948
Text
Literatura

Neumann, Alois (řeholním jménem Augustin), dějepisec, narozen 14. 6. 1891, Olešnice na Moravě, zemřel 26. 12. 1948, Olomouc (pochován v Brně).
 
Vystudoval v Brně I. českou reálku (do 1909), vykonal doplňující zkoušky na I. české gymnázium (1911) a vstoupil 23. 9. 1911 do augustinského řádu na Starém Brně. Po krátkém působení v Hradci Králové (1929) ThDr. na Cyrilometodějské fakultě v Olomouci, 1931 docent, od roku 1938 řádný profesor. Napsal několik studií: Hudba a di­vadlo u piaristů (v knize Piaristé a český barok, Přerov 1933), Drobné příspěvky k dějinám církevní hudby na Moravě (Cyril 66, 1940), Příspěvky k dějinám hudby a zpěvu při olomoucké katedrále (1614–1780) (Brno 1940) a jiné.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006