Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Červený, Jiří

Tisk

(Gersten, Karel; Geo Frank; Kačer)

Charakteristika: Skladatel, textař, zpěvák, kabaretní spisovatel, konferenciér a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:14.8.1887
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.5.1962
Text
DíloDiskografieLiteratura

Červený Jiří (Gersten, Karel; Geo Frank; Kačer), skladatel, textař, zpěvák, kabaretní spisovatel, konferenciér a organizátor, narozen 14. 8. 1887, Hradec Králové, zemřel 6. 5. 1962, Praha.
 
Hudebně se vzdělával soukromě. Již za středoškolských studií se stal spoluorganizátorem literárně vzdělávacího a zábavního kroužku hradeckých studentů pod názvem Mansarda. Na sklonku svých vysokoškolských studií práv pak založil v roce 1910 v Praze kabaretní skupinu Červená sedma (první vystoupení 6. 6. 1910). Vedle povolání advokátního koncipienta vedl či programově ovlivňoval tuto amatérskou skupinu s různými přestávkami (první světová válka) do roku 1918, kdy se Červená sedma osamostatnila a zprofesionalizovala. Poté se stal jejím ředitelem a vedl ji až do jejího zániku v roce 1922. Vedle zakladatele a uměleckého vedoucího byl zároveň společně s dalšími členy hlavním autorem písní tohoto sdružení. Jeho skladby nalezneme i pod pseudonymem Karel Gersten a (společně s Františkem Hvížďálkem) Geo Frank, u pozdějších textových překladů též Kačer. Do roku 1922 se skladatelsky, textařsky a překladatelsky podílel – ať sám nebo ve spolupráci s ostatními členy Červené sedmy – na více než 400 písničkových a kupletních titulech. Byl jedním z prvních průkopníků náročnějšího přednesového šansonu. Jako příslušník studentské generace před první světovou válkou také dokázal včas zaregistrovat, organizačně podchytit a do českého prostředí přenést nový typ kabaretní zábavy, která byla odleskem západoevropských kulturních center. Díky mnohostrannému nadání svých členů pak mohla Červená sedma využívat všechny možnosti, které kabaret formálně i obsahově nabízel.
 
Po jejím zániku působil Jiří Červený krátce coby žurnalista, poté si otevřel vlastní advokátní praxi. V roce 1930 se stal zakladatelem a předsedou Kruhu autorů písniček a operet KAPO, jenž do roku 1939 úspěšně hájil zájmy domácích skladatelů, textařů a nakladatelů populární hudby, zvláště proti tehdejšímu přívalu zahraniční produkce. Za okupace byl vězněn nacisty, po druhé světové válce byl činný v autorské organizaci OSA a pořádal četná vzpomínková vystoupení.
 
Ve své tvorbě pokračoval i po rozpadu Červené sedmy. Celkově je autorem asi 600 písní, šansonů a kupletů. K nejznámějším patří například Písnička z mládí (Letní noc se rozklenula nade mnou) na text Eduarda Basse z roku 1920, Pane kapelníku, hrajte mi tu mou (1924), Markytánka (Děvče mé, pojď za armádou). Je také spoluautorem několika lidových operet, například Divá Bára (1938), Muzikant Kmoch (1940), Doktor Fiakr (1941).
Dílo
Dílo literární

Václav František Červený, tvůrce dechové hudby. Zaznamenal jeho vnuk Jiří Červený v roce 1955 (Praha 1955, rkp. v archivu Českého hudebního fondu);
Červená sedma (Praha 1959);
Písňová tvorba v Červené sedmě [soupisy] (Praha b.r., rkp. v knihovně Akademie věd České republiky).
Diskografie
Vzpomínáme na Červenou sedmu (Supraphon 1960). Literatura
I. Lexika
ČSHS.
EJ.
Lexikon české literatury 1 (Praha 1985).
 
II. Ostatní
Kalina, Ján Ladislav: Svět kabaretu (Bratislava 1966).
Kazda, Jaromír – Kotek, Josef: Smích Červené sedmy (Praha 1981).
Kotek, Josef: Český kuplet, jeho prostředí a pěstovatelé (Hudební věda 1985, č. 2).
Kotek, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu I. (Praha 1994).
Voldán, Jiří: Šli tři muzikanti a jiné vzpomínky na ty, o nichž se málo psalo (Praha 1970).
 
Šárka Handlová
Datum poslední změny: 28.3.2008