Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slimáček, Josef

Tisk


Charakteristika: Ředitel kůru, sbormistr, pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:25.7.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.6.1973
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Slimáček, Josef, ředitel kůru, sbormistr, pedagog a skladatel, narozen 25. 7. 1913, Kelč, zemřel 7. 6. 1973, Brno.

Na brněnské konzervatoři (1929–33) absolvoval varhany u Bohumila Holuba, kde rovněž studoval řízení sboru a dirigování orchestru u Zdeňka Chalabaly a kompozici u Viléma Petrželky. Po vojenské službě studoval na učitelském ústavě v Brně, kde složil státní zkoušky z houslí, zpěvu, varhan, klavíru a maturitu roku 1938. Po druhé světové válceve studiích pokračoval a na právě otevřené JAMU nastoupil na řízení sboru do třídy Viléma Steinmanna, ale uzavřel pouze dva semestry (1947–48); studium nesměl dokončit kvůli nástupu komunismu.

 

Již v době studií na učitelském ústavu působil jako pedagog. V letech 1935–49 vyučoval hudební výchovu nejprve na 1. a potom na 3. reálném gymnáziu, současně byl pedagogicky činný v Besedě brněnské. V letech 1946–49 vyučoval intonaci na konzervatoři, vedle toho byl do roku 1948 ředitelem hudebních škol v Brně-Šlapanicích a Žabovřeskách, roku 1950 působil na varhanické škole. Poté, co z politických důvodů nemohl vykonávat předchozí zaměstnání, zůstalo jeho působištěm brněnské krematorium, kde byl od roku 1945 až do své smrti 1973 ředitelem kůru. Dále zastával sedmnáct let místo ředitele kůru v minoritském kostele sv. Janů (1937–54) a pak téměř dvacet let v kostele sv. Tomáše (1954–73). Kromě toho, ovšem již v době amatérské mužské sbory postupně přestávaly hrát důležitou roli v hudebním životě Brna, působil jako uznávaný sbormistr – a to ve sborech Foerster (sedm let), Veleslavín a Opus (pět let) a Bendl, s nimiž prováděl díla Bedřicha Smetany, Josefa Bohuslava Foerstera, Pavla Křížkovského, Karla Bendla, Leoše Janáčka a dalších a pro které rovněž komponoval a upravoval lidové písně. Byl výborným zpěvákem, majitelem lyrického barytonu, byl navíc obdařen absolutním sluchem a při bohoslužbách se projevoval rovněž jako pozoruhodný improvizátor. Na chrámových kůrech prováděl skladby epochy klasicismu (Haydn, Mozart, Ryba a jiní), českých skladatelů (jako např. Kaprálovu Svatováclavskou mši, Křičkovu Valašskou jitřní mši pastorální), církevní hudbu (mimo jiné Vojtěcha Říhovského, Františka Kolaříka, Miroslava Příhody). Byl též příležitostným skladatelem – a to pro potřeby kůrů a sborů, kde působil; jeho hudební jazyk je tonální, ovlivněn kompozičním stylem J. B. Foerstera. Mezi jeho kompozicemi jsou původní sbory (Osení a další), úpravy lidových písní (např. Mezi horama, Vyrostla lipka – celkem více než pět desítek), instrumentální vložky ke smutečním obřadům a skladby pro žesťové nástroje (kvarteta, sexteta a další), liturgické skladby sborové s průvodem varhan, a cappella a figurální.


Dílo

Dílo hudební (výběr)


3 mše;

Requiem;

Pastorální Tantum ergo in G;

Pange lingua in B;

Pange lingua in F;

Dětská vánoční mše;

Dětské sbory (Přijď, Ježíši, U trůnu královny);

Mariánské sbory (Slavně zvoní vážné zvony, Královně květu, Zahrady mé paní ad.);

Zdrávas Maria pro sólový baryton, sbor, varhany;

Velkopáteční rozjímání;

Tenebrae factae sunt;

Skonání Krista a Bolest Mariina.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Slovník českých sbormistrů M–Ž, II. (Praha, Divadelní ústav 1982).

 


II. Ostatní

Borisová, Ludmila: Poslání varhaníka a ředitele kůru – Josef Slimáček. In. Zpravodaj Musica sacra, roč. 11, 2003, č. 2, s. 9–11. Též dostupné http://blog.sdh.cz/files/zms_2003_2.doc a http://www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-2003-2.htm

Konzervatoř Brno. In. Sborník k 50. výročí trvání první moravské odborné umělecké školy (red. Majer, Jiří  – Petrželka, Ivan, Brno, Blok 1969)

 

http://blog.sdh.cz/files/zms_2003_2.doc a http://www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-2003-2.htm

http://www.kelc.cz/1113 (Tvrdoň, Otakar: Kelečský rod Slimáčků [„od kostela"]).

 


Jana Slimáčková

Archivalie

Kůr kostela sv. Janů v konventu minoritů v Brně.

Kůr kostela sv. Tomáše v Brně.

Datum poslední změny: 2.8.2010