Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Strnad, Karel 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební kritik a spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:19.2.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.10.1952
Text
DíloLiteratura

Strnad, Karel, hudební kritik a spisovatel, narozen 19. 2. 1871, Praha, zemřel 20. 10. 1952, tamtéž.

Vystudoval malostranské gymnázium (zde maturoval roku 1891). Klavírní hře se učil na hudebním ústavu Petra Maydla v Praze. Studoval práva na Karlově univerzitě, zároveň však navštěvoval přednášky Otakara Hostinského a Karla Steckera. V roce 1893 nastoupil úřednickou dráhu. Roku 1919 se stal úředníkem poštovního ředitelství, u ministerstva pošt potom pracoval od roku 1922 až do důchodu. Vedle svého úřednického povolání se nadšeně věnoval hudebně kritické činnosti. Od roku 1897 psal referáty do Samostatnosti, svými články a recenzemi přispíval do Hudební revue, do Pokrokové revue, Menšinové revue apod. V periodiku Přehled uveřejnil překlad francouzské přednášky Romaina Rollanda. Byl přítelem skladatele Vítězslava Nováka, také o něm psal. Byl jedním ze zakladatelů Podskalské filharmonie, jejím horlivým členem, archivářem, redaktorem jejího almanachu (i autorem úvodního slova), jako právník též upravil její regule.


Dílo

Dílo literární

Články a stati

Památník Filharmonického spolku Besedy brněnské (Hudební revue 3, 1910, č. 6, s. 332–333);

O čínské hudbě (Hudební revue 3, 1910, č. 8, s. 410–413);

Vincent d´Indy (Hudební revue 4, 1911, č. 5, s. 245–248);

Ludvík Kuba a jeho Slovanstvo ve svých zpěvech (Hudební výchova 12, 1931, č. 2, s. 17–20; č. 3–4, s. 34–36);

Vítězslav Novák (Hudební výchova 14, 1933, č. 10, s. 141–144).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

II. Ostatní

Bek, J.: Karel Strnad (Hudební výchova 12, 1931, č. 2, s. 19–20).

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 9.1.2012