Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Weingart, Miloš

Tisk


Charakteristika: Slavista

Datum narození/zahájení aktivity:21.11.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.12.1939
Text
DíloLiteratura

Weingart, Miloš, slavista, narozen 21. 11. 1890, Praha, zemřel 4. 12. 1939, tamtéž.

 

Po maturitě na gymnáziu v Praze (1908) pokračoval ve studiu slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1908–12), titul PhDr. získal 1903, docent slovanské filologie (1919). Vyučoval na pražských středních školách (1914–20), v Bratislavě na univerzitě Komenského (1921–26) a na Univerzitě Karlově v Praze (1926–39). Vyučoval také gramatiku a dramatickou výslovnost na herecké konzervatoři v Praze (1919–22).

Byl členem pracovního výboru pro lidovou píseň v Čechách (od 1919). Ve své bohaté literární a vědecké činnosti si všímal také hudebních otázek. Zařadil píseň Hospodine, pomiluj ny do rozmezí 2. pol. 10. až konec 11. století a Svatý Václave do 12. století. Ve staroslověnských textech a zvláště v Kyjevských listech se zabýval nadřádkovými znaky, jimž přikládal hlavní přednesový význam. Ve svém univerzitním semináři i ve vlastní publikační činnosti věnoval značnou pozornost české mluvené řeči z hlediska hudební a její zvukové kultuře. Je autorem jazykových korektur Janáčkovy Glagolské mše.


Dílo

Étude du langage parlé suivi du point de vue musical avec considération particulière du tchèque (Traveaux du Cercle linguistique de Prague I-1929);

Zvuková kultura českého jazyka (sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932);

Český jazyk v přítomnosti (Praha 1934);

O zvukově sémantickém studiu mluvené řeči, zvl. české (v úvodu ke knize Stan. Petříka O hud. stránce středočeské věty, Praha 1938);

O. Mařák a česká zpěvní deklamace zvl. v českých operách (sb. O. Mařák, usp. Přemysl Pražák, Praha 1937).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Novák, Arne: Přehledné dějiny literatury české (Olomouc 1936–39, reed. Brno, Atlantis 1996).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 2.11.2012