Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mácha, Otmar

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:22.10.1922
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.12.2006
Text

Mácha, Otmar, skladatel, narozen 22. 10. 1922, Ostrava-Mariánské Hory, zemřel 14. 12. 2006, Praha.
 
Po maturitě v Ostravě (1941) studoval skladbu nejprve u Františka Míti Hradila (1941–42), poté na pražské konzervatoři (1943–45) a na její mistrovské škole (1945–48) u Jaroslava Řídkého. Pracoval jako hudební režisér Československého rozhlasu v Praze  (1945–55), jako ústřední dramaturg hudebního vysílání Československého rozhlasu (1956–62) a dramaturg Svazu československých skladatelů. Dále se věnoval pouze skladbě.
Skladatelsky vyrostl z moravské a slezské nápěvnosti, dovedl spojit lidovou prostotu s vyspělou orchestrální a sborovou technikou. Jeho hudba neopouští tonalitu, je výrazná a srozumitelná. Od počátku se jí ujímali vynikající umělci. Marta Krásová poprvé provedla Písně mužů na Kiplingovy verše, Jan Soumar přednesl asi tisíckrát písňový cyklus pro děti Mateřídouška, Smetanovo kvarteto ještě s primáriem Václavem Neumannem uvedlo 1. smyčcový kvartet, orchestrální skladby zařadily do svého repertoáru vrcholné umělecké soubory Česká filharmonie a pražské Národní divadlo stejně jako významné hudební festivaly v čele s Pražským jarem. Ze skladatelů byli Máchovi blízcí Jiří Jaroch a zejména Jan Rychlík, pod dojmem jehož hudby a předčasné smrti vznikla vynikající skladba Variace na téma a smrt Jana Rychlíka. Tím s úroky splatil věnování třetí věty "Con umore, grazioso" Rychlíkova dechového oktetu Vzpomínky. Máchovo dílo vyniká obdivuhodnou hudební a myšlenkovou jednotou. V roce 1986 napsal fantazii pro hoboj a smyčce Eiréné. Tato řecká bohyně míru prostřednictvím Máchovy hudby přesvědčivě "zpívá svoji úzkost i svoji naději", což je blízké námětu symfonické básně z roku 1959 Noc a naděje, vycházejícího z období druhé světové války. Velkou inspirací byla Máchovi osobnost a myšlenky Jana Amose Komenského a spisy Vladislava Vančury. Závažná Máchova díla – Oratorium Odkaz Jana Amose Komenského, hudba k Vávrovu filmu o Komenském a symfonická suita z ní, tři sopránové árie Testamentum, opera Jezero Ukereve, 2. symfonietta "Ať vzejdou věci nové" a oratorium Stará vlast i Sinfonia Boemorum patří do tohoto okruhu. Vynikající plody přinesla také Máchova spolupráce s Josefem Sukem, duem Nora Grumlíková – Jaroslav Kolář a Linha Singers. Pro tento vokální soubor vznikly tři skladby, mezi nimi zcela unikátní, dramaticky pojaté Concerto grosso. Rozmanitá, početná a úspěšná byla také Máchova tvorba pro děti, ať šlo o skladby určené dospělým interpretům nebo k provozování i poslechu dětem. Na přelomu druhého a třetího tisíciletí byl Otmar Mácha spolu se Sylvií Bodorovou, Lubošem Fišerem a Zdeňkem Lukášem členem volného skladatelského sdružení Quattro. V této periodě kromě monumentálních děl vznikly také úspěšné cykly úprav vánočních písní a symfonická předehra Gambrinus.
Velmi početná je Máchova hudba pro televizi. K seriálům Inženýrská odysea, Okres na severu, k televizní inscenaci Čapkovy Matky, asi ke stovce pohádek jako Bílá kočička, Aninka a čert, Pastýřka a kominíček (1983), pohádky Karla Čapka Loupežnická, Doktorská, Lesní a jiné. Otmar Mácha vytvořil hudbu ke krátkým filmům Aleš I. (1950), Aleš II. (1950), Mistr třeboňský (1950), Petr Brandl (1954), k celovečernímu filmu Vojtěcha Trapla Velké přání (1980) a k celovečerním filmům Otakara Vávry Putování Jana Amose (1983), Komediant (1984), Oldřich a Božena (1984), Veronika (1985) a Evropa tančila valčík (1989). Mácha vytvořil také hudbu ke cvičení mladších žákyň na československých spartakiádách 1980 a 1985. Na počátku své skladatelské dráhy na přelomu čtyřicátých a padesátých let vytvořil též mnoho úprav lidových písní a tanců pro různé soubory, mimo jiné Vojenská, Zahraj mi, muzičko, Čižmičky, Tanec na moravskou notu pro ostravský soubor Nota a jiné. V roce 1963 začal pracovat se spisovatelem Josefem Nesvadbou na opeře Tarzanova smrt, kterou nedokončil.
Za svou hudební tvorbu byl Otmar Mácha mnohokrát oceněn, kromě jiného Hlavní cenou televizního festivalu Zlatá Praha, státní cenou a titulem národní umělec.
Dílo
I. Dílo hudební
 
Skladby komorní 
Smyčcový kvartet č. 1 (1943);
Sonáta pro violoncello a klavír (1944);
Sonáta pro housle a klavír "Jarní" (1948, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha, Nakladatelství Českého rozhlasu Praha, premiéra Československý rozhlas 10. 12. 1948);
Sonáta pro fagot a klavír (1963, Panton Praha);
Adagio pro basklarinet a klavír (1968–9, premiéra Praha 19. 11. 1969);
Pláč saxofonu pro saxofon a klavír (1968, Český hudební fond Praha, premiéra Cedar Falls, Iowa, USA 6. 8. 1968, Český hudební fond Praha), též verze se smyčcovým orchestrem;
Čtyři mezihry pro sólové housle (1970, premiéra Praha 4. 4. 1970);
Adagio pro violoncello a klavír (ze skici Sonáty pro violoncello a klavír z r. 1944, revidováno 1979, premiéra Praha 15. 4. 1981);
Tři toccaty pro varhany: Smuteční toccata (1963), Svatební toccata (1973), Vánoční toccata (1979), Panton Praha;
Variace na vlastní téma pro flétnu a klavír (1977, Český hudební fond Praha, premiéra Československá televize 10. 10. 1978);
Preludium, aria a toccata pro akordeon (1978, Bèrben, Ancona);
Smyčcový kvartet č. 2 (1981–82, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 10. 6. 1983);
Elegie pro housle a klavír (1982, Panton, premiéra 28. 12. 1982), též verze se smyčcovým orchestrem;
Apollón a Marsyas, pro flétnu a housle (1984, premiéra Praha 20. 7. 1984);
Capriccia, pro klavírní trio (1985, premiéra Praha 20. 11. 1985);
Podzimní sonáta, pro housle a klavír (1987, Nakladatelství Českého rozhlasu Praha, premiéra Praha 23. 9. 1987);
Rapsódie pro klarinet a klavír (1987, premiéra Praha 23. 9. 1987);
Balada pro violu a klavír (1988, Český hudební fond Praha);
Hozon dzés fainú. Variace na starořeckou Seikilovu píseň pro housle sólo (1990, premiéra Chotěboř 31. 1. 1991);
Smyčcový kvartet č. 3 "Zkratky" (1990–91, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 21. 10. 1991);
Pražská fantazie, pro varhany (1993, Panton, premiéra Praha15. 5. 1994);
Jubilejní hudba, pro housle sólo (1994, premiéra Kolín 21. 12. 1994);
Čtyři invence pro akordeon sólo - přepracování skladby pro Linha Singers z r. 1987 (1994, premiéra Praha 15. 12. 1994);
Hudba krásných srnců. Dechový kvintet (2001, premiéra Praha 20. 12. 2002);
Finis coronat opus, pro klavírní trio (2002, premiéra Praha 18. 12. 2002);
Movimento, pro žestě a varhany (2004, premiéra Pardubice 25. 10. 2004);
Setkávání, pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2004–5, premiéra Praha 24. 3. 2006).
 
Skladby orchestrální 
Předehra pro velký orchestr (1945);
Moravské lidové tance (1948, pro dechový orchestr instrumentoval Karel Mikuláštík, partitura 1. části Sedlácká Ministerstvo národní obrany Praha);
Symfonie - jednovětá (1948, premiéra Československý rozhlas 17. 8. 1949);
Kopaničářské tance (1950);
Slovenská rapsódie (1949–51, premiéra Praha 1952);
Symfonická intermezza (1958, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 12. 12. 1959);
Noc a naděje. Symfonická báseň (1959, Státní hudební vydavatelství Praha, premiéra Praha 26. 5. 1960);
Slavnostní pochod pro symfonický orchestr (1962);
Azurová tarantella (1962, Český hudební fond Praha);
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka pro orchestr (1964, Panton Praha, premiéra Praha 15. 3. 1966);
Varianty. Malá studie pro symfonický orchestr (1968, Panton Praha, premiéra Praha 21. 4. 1969);
Podzimní pastorale [instrumentace fragmentu IV. symfonie Jaroslava Doubravy] (1972, premiéra  Československý rozhlas 30. 10. 1972);
Symfonietta č. 1 (1970–1, Panton Praha, premiéra Praha 8. 11. 1973);
Jubilejní předehra pro smyčce, žesťové a bicí nástroje (1978, Český hudební fond Praha, premiéra Kroměříž  4. 4. 1980);
Symfonietta č. 2 "Ať vzejdou věci nové" (1978–80, Panton Praha, premiéra Praha 22. 4. 1982);
Barokní předehra, pro orchestr dechových nástrojů (1982, Český hudební fond Praha, premiéra Karlovy Vary 7. 2. 1985);
Suita z hudby k filmu "Putování Jana Amose Komenského" (1983, premiéra Praha 18. 9. 1985);
Gambrinus. Symfonická předehra (1998, premiéra Plzeň 1. 5. 1998);
Sinfonia Boemorum (2001–03, premiéra Praha 26. 10. 2005).
 
Skladby koncertantní
Hommage a Josef Suk, pro housle a smyčcový orchestr (1977);
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (1978, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 21. 3. 1981);
Koncert pro housle a orchestr (1986, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 26. 3. 1987);
Eiréné, pro hoboj a smyčce (1986, Český hudební fond Praha, premiéra Bechyně 30. 6. 1986);
Fantazie na vánoční píseň Tichá noc, pro kytaru a smyčcové kvarteto (2003);
Vánoční concertino, pro kytaru a smyčcový orchestr (1995, premiéra Plzeň 18. 12. 1996);
Variace na středověkou píseň "Čistá panna", pro housle a smyčcový orchestr (1998, premiéra Praha 12. 11. 1999);
Balada a finále, pro violu, klavír a smyčce (2000–1, premiéra Praha 7. 11. 2002).
 
Skladby pro sólový zpěv s doprovodem
Mládenecké písničky, na slova Františka Šrámka (1945);
Písně na lidové texty ukrajinské (1947, premiéra Praha 1948);
Písně mužů, na slova Rudyarda kiplinga (1947, premiéra Praha 17. 2. 1948);
Dopisy Karla Buriana (1947, premiéra v Československém rozhlase);
Lidové balady, pro soprán, tenor a klavír (1949–50, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha) nebo pro soprán, tenor a orchestr;
Zpěv Horňácka. Pásmo lidových písní pro zpěv a klavír (1950, Český hudební fond Praha);
Čtyři monology, pro soprán, baryton a orchestr na texty Františka Xavera Šaldy. Části: 1. Tyranova láska, 2. Katovo scherzo, 3. Šílená matka, 4. Epilog (1965-66, partitura Panton Praha, premiéra Praha 15. 3. 1968);
Janinka zpívá. Suita pro soprán a orchestr na verše Stanislava Kinzla. Části: 1. A bylo jaro, 2. Uspávanka, 3. Píseň o rose, 4. Píseň o světle, 5. Píseň o samotě, 6. Zlá zima... (1969, partitura Panton Praha, premiéra Praha 7. 3. 1971);
Malý triptych. Tři písně pro soprán s bubínkem a flétnou na slova Věry Richtrové (1971, Český hudební fond Praha, premiéra Sofia 14. 12. 1971);
Oči a ruce. Dramatická píseň pro mezzoroprán, klarinet, violu a klavír na slova Stanislava Kinzla (1975, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 22. 6. 1976);
Deset vánočních koled, verze pro vyšší hlas, sopránový nástroj a klavír (1988);
Moravské legendy na texty lidových posvátných zpěvů pro zpěv, flétnu a klavír (1990, premiéra Praha 24. 11. 1993);
Testament. Tři árie pro soprán, klarinet a smyčcové kvarteto na slova Jana Amose Komenského (1995, premiéra Ludwigshafen 5. 11. 1995).
 
Skladby pro vícehlasý zpěv, sbory, kantáty
Moravské lidové písně pro 3 ženské hlasy a klavír (1950, Panton Praha);
Odkaz Jana Amose Komenského. Oratorium pro mezzosoprán, smíšený sbor, varhany a orchestr, text Jana Amose Komenského z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské (1952–5, klavírní výtah Státní hudební vydavatelství Praha, premiéra Praha 20. 9. 1957);
Uxores Caroli. Čtyři skladby pro soubor Linha Singers (1978, premiéra Praha 3. 11. 1978);
Cantica Comeniana. Úpravy 10 písní z amterodamského kancionálu J. A. Komenského pro tříhlasý sbor (1978, Českobratrská církev evangelická Praha 1978);
Concerto grosso, pro soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton a symfonický orchestr (1980, Cappella Verlag Wiesbaden, premiéra Bratislava 23. 2. 1982);
Čtyři mužské sbory na básně Vítězslava Nezvala (1980, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 11. 4. 1981);
Odedávna. Smíšený sbor na staroegyptský text (1983, premiéra Jihlava listopad 1983);
Mateřská znaménka. Čtyři ženské sbory na slova Zuzany Novákové (1985–6);
Rozhraní. Smíšený sbor na slova Stanislava Kinzla (1986–7, Český hudební fond, Praha, premiéra Praha 23. 1. 1988);
Tři invence pro [komorní sbor] Linha Singers a smyčcový orchestr (1987, Český hudební fond, Praha);
Deset vánočních koled, verze pro ženský sbor (1988, premiéra Uničov 1988);
Stará vlast. Oratorium pro soprán,alt a baryton sólo, smíšený sbor a orchestr podle Vladislava Vančury (1987–9, Český hudební fond, premiéra Praha 23. 4. 1990);
Uničovské trojzpěvy, pro dívčí hlasy a klavír na lidové texty  z Hané (1989, Český hudební fond Praha, premiéra Uničov 1989);
Žalmy č. 14, 2 a 91, pro baryton a varhany (1989);
Hymnus - Cantata piccola (Cedant Arma Togae), na latinské tvojverší Jana Amose Komenského pro dětský sbor a orchestr (1988–9, premiéra Praha 26. 8. 1989), pro libovolný 2-hlasý sbor, varhany a bicí (1990, premiéra Praha 24. 5. 1992) nebo pro dětský sbor a klavír;
Pocta Gustavu Mahlerovi, pro smíšený sbor (1998, premiéra Kaliště u Humpolce 27. 6. 1999);
Fortuna, pro ženský nebo dětský sbor na slovo "fortuna"(2002, premiéra verze pro ženský sbor Praha 25. 11. 2002, Alliance Publications).
 
Opery
Polapená nevěra. Operní fraška na staročeský anonymní text (1956–7, Dilia Praha, premiéra Praha 21. 11. 1958);
Jezero Ukereve. Opera o 5 obrazech na námět Vladislava Vančury (1960–63, Dilia Praha, premiéra Praha 27. 5. 1966);
Růže pro Johanku. Panychida za statečné, libreto Josef Pávek (1971–4, materiál Dilia Praha, premiéra Brno 8. 1. 1982);
Kolébka pro hříšné panny. Hudební komedie na motivy hry Aloise Jiráska (1976, Dilia Praha, premiéra Teplice červen 1982);
Svatba naoko. Opera na libreto Vojtěcha Trapla a Stanislava Kinzla (1974–7, do roku 2007 neprovedena);
Proměny Prométheovy. Televizní hudební drama (1981, premiéra Československá televize 3. 10. 1982);
Nenávistná láska. Opera na námět Robinsona Jefferse(1999, premiéra Karlovy Vary 16. 3. 2002).
  
Skladby pro děti
Pohádky na texty Boženy Němcové, pro soprán a klavír  (1949) nebo pro soprán a orchestr (1955, premiéra Praha 1955);
Mateřídouška. Říkadla a písničky pro střední hlas a klavír na texty z časopisu Mateřídouška (1946, Orbis Praha);
Moravské ukolébavky. Cyklus písní pro děti. (1955);
Dětské sbory a cappella na slova Jaroslava Seiferta a Františka Halase. Části: 1. Maminčina píseň, 2. Mlýnek, 3. Písnička, 4. Velikonoční, 5. Ukolébavka (1955);
Klavírní vlastivěda. Deset skladbiček pro klavír ve snadném slohu (1969, Panton Praha);
Lašské helekačky. Cyklus dětských sborů pro 4-7 hlasů na lidové texty. Části: 1. Ej, hoja, hoja. 2. Helo, helo, Anička, 3. Hoj, hura, hoj, 4. Ja, helo, 5. Hojaja, hojaja  (1971, Supraphon Praha, premiéra Jihlava listopad 1973);
Zvířetník. Písničky pro děti a dva klarinety nebo dva klavíry (1972, Panton Praha);
Pojďte s námi. 10 jednohlasých písní pro děti a komorní orchestr, slova Václav Fischer (1973);
Malá mateřídouška, pro soprán, flétnu, kytaru a violoncello (1974);
Pojďte s námi. Deset jednohlasých písní pro děti a komorní orchestr na texty Václava Fischera (1977, Český hudební fond, Praha, premiéra Jihlava 19. 11. 1977);
Vyzvání na cestu. Píseň pro dětský sbor, hoboj a kytaru na slova Vítězslava Nezvala (1978);
Hrubínovy pohádky. Tři melodramy pro vypravěčku a symfonický orchestr. Části: 1. Kuřátko a obilí, 2. Zvířátka a loupežníci, 3. Pohádka o Květušce (1979, partitura Český hudební fond Praha);
Sedm kousků pro 2-3 klarinety (1980, Panton Praha);
Hrajte, páni muzikanti, pro dět. sbor (1981, premiéra Československý rozhlas 14.4.1982);
Ohlasy písní slezských na lidové texty. Cyklus dětských sborů s klavírem (1983, Český hudební fond Praha);
Klavírní zeměpis. 10 skladbiček ve snadném slohu pro klavír na 4 ruce (1984);

Zvířátka a loupežníci. Zpívaná pohádka o 5 obrazech pro dětský sbor se sólisty, klavír a velký buben (1986, Český hudební fond Praha, premiéra Praha 1. 6. 1986);
Pohádka o krtkovi, pro dětský sbor a klavír na slova Dagmar Ledečové (1986);
Květuška a její zahrádka. Televizní balet na libreto Anny Juráskové (1991, premiéra Československá televize duben 1994);
Broučci. Balet o 2 dějstvích a 6 obrazech na námět Jana Karafiáta (1992, premiéra Praha 22. 12. 1992);
Volání slunce. Taneční pásmo písní na lidové texty v choreografii Živeny Vejsarové pro dětský sbor, zobcovou flétnu, klavír a bicí nástroje (1993, premiéra  Tokio 11. 7. 1993);
Fantazie na vánoční píseň Tichá noc (LP Christnas Transformation / Vánoční proměny, Multisonic 1993);
Variační fantazie na píseň Teče voda teče, pro dětský sbor (1995, premiéra Princeton, USA 22. 6. 1995);
Ó, dej nám, Pane, večer veselý. Suita vánočních písní na lidové texty pro dětský sbor, dechové kvinteto a bicí nástroje (1995, premiéra Praha 25. 12. 1995);
Slavnosti jara. Pásmo písní a tanců na lidové texty  pro dětský sbor, klavír, zobcovou flétnu a bicí nástroje (1996, premiéra Niigata, Japonsko, 14. 7. 1996);
Hej vánoce dlouhý noce. Suita vánočních písní na lidové texty pro dětský sbor, zobcovou flétnu, bicí nástroje a smyčcový orchestr (1996, premiéra Praha 23. 12. 1996);
Fortuna, pro ženský nebo dětský sbor na slovo "fortuna"(2002, premiéra verze pro dětský sbor Ostrava 18. 10. 2004, Alliance Publications).
 
 
II. Dílo literární
 
Druhý ročník skladatelské soutěže v Monaku (Hudební rozhledy 14, 1961, č. 12, s. 516);
Nástup aktivní dramaturgie (Hudební rozhledy 14, 1961, č. 20, s. 870–871);
Kamna plná muziky (Květy 33, 3. 11. 1983, č. 44);
Hudba pro radost (Květy 33, 10. 11. 1983, č. 45);
Hudba na jevišti (Květy 33, 17. 11. 1983, č. 46);
Hudební obrazovka (Květy 33, 24. 11. 1983, č. 47);
A co dál... (Květy 33, 1. 12. 1983, č. 48);
Gramofon a já (Gramorevue 83, r. 19, 1983, č. 12, s. 12);
Síla filmové hudby (Kino 39, 1984, č. 12, s. 4–5);
Jak se dělá dětská miniopera (in: Bravo Kühňata!, uspořádal Jiří Valenta, Panton Praha 1987, s. 49);
Nejsilnější inspirací je datum premiéry (rozhovor zaps. (oh), Právo lidu 95, č. 113, 15. 5. 1992, příl. Právo lidu na neděli, s. 2);
Za Lubošem Fišerem (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 8, s. 26);
Ještě něco chci (rozhovor, Reflex 13, 28. 11. 2002, č. 48, s. 58–59).
Diskografie
LP
TNT znamená, že nahrávka je z Týdne nové tvorby
 
Dětské sbory (LP Mácha, Sommer, Supraphon 1957);
Slovenská rapsódie (SP 17 cm, 45 ot/min Grossman, Mácha, Supraphon 1960);
Noc a naděje. Symfonická báseň (LP A. Hába, Mácha, Nejedlý, Řezáč, Supraphon [1962]);
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka (LP z TNT 1966, Panton 1966);
Symfonická intermezza - 4. část, Interludium z oratoria Odkaz Jana Amose Komenského, árie z opery Jezero Ukereve (LP 17cm Otmar Mácha, Czechoslovak Music Information Centre Praha 1967);
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka (LP Bárta, Kalabis, Mácha, Supraphon 1968);
Čtyři monology, pro soprán, baryton a symfonický orchestr (LP z TNT 1968: I. Krejčí, Mácha, Podéšť, Panton 1968);
Varianty, pro symfonický orchestr (LP z TNT 1970: L. Bárta, Feld, Hlobil, Mácha, Panton 1970);
Janinka zpívá. Suita pro soprán a orchestr (LP z TNT 1971: Boháč, Flosman, Mácha, Panton 1971);
Varianty, pro symfonický orchestr (LP Havelka, Chaun, Mácha, Pauer, Panton 1971);
Nehezkej král. Pohádka Josefa Spilky s hudbou Otmara Máchy (2 SP 17 cm, 45 ot/min, Panton 1971);
Slavnostní pochod pro symfonický orchestr (LP Slavnostní symfonické pochody, Panton 1972);
Podzimní pastorale [instrumentace fragmentu IV. symfonie Jaroslava Doubravy] (LP Fišer, Janeček, Krejčí, Mácha, Panton 1973);
Radost i žal (hudba pro smyčcové kvarteto ke sbírce Marie Pujmanové "Radost i žal", Supraphon 1978);
Sinfonietta (LP Mácha, Ostrčil, Panton 1979);
Skladba pro mladší žákyně [na Celostátní spartakiádě] (SP 17 cm 45 ot/min, Supraphon 1980);
Hrubínovy pohádky ("Česká filharmonie dětem", Panton 1980);
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (LP z TNT 1981: Hanuš, Mácha, V. Tichý, Panton 1981);
Sonáta pro fagot a klavír (LP A. Dvořák, Mácha, Šesták, V. Popov, Melodija, Moskva 1981);
Tři toccaty pro varhany (LP Dvořáček, Fišer, Mácha, Martinů, Panton 1981);
Concerto grosso pro soprán, mezzosoprán, tenor, baryton, bas a symfonický orchestr (LP z TNT 1982: Gregor, Mácha, Panton 1982);
Dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr (LP Flosman, Mácha, Řezáč, Panton 1984);
Skladba pro mladší žákyně [na Celostátní spartakiádě] (SP 17 cm 45 ot/min, Supraphon 1985);
Ohlasy písní slezských – pouze část Štyri mile za Opavum (komplet 2 LP 17 cm "Svátky písní
Olomouc 1985", Panton 1985);
Lašské halekačky ("Ústecký dětský sbor", Panton 1985);
Sinfonietta č. 2 "Ať vzejdou věci nové" (LP Matěj, Mácha, Panton 1986);
Elegie pro housle a klavír (LP: Bartók, Grieg, Kreisler, Panton 1987);
Koncert pro housle a orchestr (LP z TNT 1987: I. Hurník, Mácha, Panton 1987);
Smyčcový kvartet č. 2 (LP Eben, Mácha, Pauer, Supraphon 1987);
Eiréné. Fantazie pro hoboj a smyčce (LP z TNT 1988: Mácha, Novák, Zahradník, Panton1988);
Kolébka pro hříšné panny. Pouze árie Země pod nebesy (LP Hvězdy se líbají, Supraphon 1988);
Podzimní sonáta pro housle a klavír (LP z TNT 1989: Kurz, Mácha, Matějů, M.Slavický, Panton 1989);
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka (LP Kalabis, I. Krejčí, Mácha, Panton 1989);
Eiréné. Fantazie pro hoboj a smyčce (LP Bodorová, Mácha, Pauer, Zámečník, Supraphon 1990).
 
samostatná CD
Stará vlast, Variace na téma a smrt Jana Rychlíka, Koncert pro housle a orchestr (Arco Diva – Ultraphon 2000);
Vocal Works for Children Choir – Lašské helekačky,Ohlasy písní slezských, Moravské lidové písně, Amabile 2006.
 
jednotlivé skladby na CD
Pláč saxofonu, pro saxofon a klavír (CD Badings, Glaser, Karkoff, Mácha, Maros, von Knorr, col Legno, Stockholm 1988);
Pláč saxofonu, pro saxofon a dechový orchestr (CD Husa, Jonák, Lukáš, Mácha, Staněk, Zámečník, Clarton 1995);
Vánoční concertino, pro kytaru a smyčce (CD Bodorová, Fišer, Mácha, Supraphon 1996);
Elegie pro housle a klavír (CD Bartók, Dvořák, Grieg, Händel, Kreisler, Mácha, Panton-Bonton 1997);
Noc a naděje. Symfonická báseň (CD Červenková, Chaun, Jaroch, Kvěch, Mácha, Pelikán, Český rozhlas 1997);
Sonáta pro fagot a klavír (CD Chamber Music from Central Europe, MMC Recordings, Woburn, USA 1998);
Hymnus (CD Skladby pro ženský sbor na verše italských renesančních básníků, RKM Černošice 2001);
Capricci pro klavírní trio (CD A. Dvořák, Mácha, V. Novák, Arco Diva 2001);
Smyčcový kvartet č. 2 (CD Prague String Quartets, Arco Diva 2002);
Variace pro flétnu a klavír (CD Douša, Laburda, Mácha, J. Novák, P. Trojan, Collegium 2002);
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka (2 CD Mácha, Vycpálek, Supraphon 2003);
Hymnus (Komplet 2 CD "Kühnův dětský sbor", AMU 2003);
Fantazie na vánoční píseň Tichá noc, pro kytaru a smyčcové kvarteto (Christmas Transformations / Vánoční proměny, Multisonic 2003);
Zpěvy Horňácka (CD – lidové písně a skladby, inspirované folklorem, Arco Diva 2003);
Deset vánočních koled, verze pro smíšený sbor (CD Zvěstujem vám radost, Clarton 2005);
Lašské helekačky (CD "Closing the Century", Amabile 2006).
Literatura
I. Lexika, komentované adresáře a katalogy
 
Gardavský, Čeněk a kol.: Skladatelé dneška (Panton, Praha 1961, s.150).
ČSHS II, 1965 (s. 26, Bohumír Štědroň).
Gardavský, Čeněk a kol.: Contemporary Czechoslovak Composers (Panton, Praha 1965, s.286–287).
Gardavský, Čeněk a kol.: Les Compositeurs Tchécoslovaques Contemporains (Panton, Praha 1966, s.289–290).
Goodman, Alfred A.: Musik von A–Z (Südwest Verlag, Mnichov 1971, s. 301).
Seger, Horst: Musiklexikon (Deutsche Verlag für Musik, Lipsko 1981, s. 479).
Larouse de la Musique (Libraire Larousse, Paris 1982, s. 944, Pierre – Émile Barbier).
MEH (s. 391–392).
Dilia. Katalog hudebnědramatických děl (Dilia, Praha 1984, s. 89-92, 242), též německy (1985) a anglicky (1989).
ČSS (s. 178–189, Petar Zapletal).
Malá československá encyklopedie díl 4. (Academia, Praha 1986, s. 40–41).
Seger, Horst: Opernlexikon (Henschelverlag, Berlin 1986, s. 399).
Dizionario enciclopedico universale delle musice e dei musicisti diretto de Alberto Basso, le biografie, díl 4. (UTET, Torino 1986, s. 548).
Baumgartner, Alfred: Propyläen. Welt der Musik. Die Komponisten, díl 3. (Propyläen, Berlin, Frankfurt/M. 1989, s. 511).
Československý biografický slovník (Academia, Praha 1992, s. 423).
International Who´s Who in Music, 13. vyd. (Cambridge1992, s. 712).
Hostomská, Anna: Průvodce operní tvorbou (Svoboda – Libertas, Praha 1993, s. 628–632).
The Viking Opera Guide (Viking, London 1993, s. 599).
Kennedy, Michal: The Oxford Dictionary of Music, 2. vyd. (Oxford University Press, Oxford, New York 1994, s. 536).
Kdo je kdo v České republice 94/95 (Modrý jezdec, Praha 1994, s. 339).
The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie, 3. vyd., díl 3. (1997, s. 119–120, Helena Havlíková).
Všeobecná encyklopedie ve 4 svazcích, díl 3. (Diderot, Praha 1997, s. 31).
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Agentura Kdo je kdo, [Praha] 1998, s. 659).
Všeobecná encyklopedie v 8 svazcích, díl 5. (Diderot, Praha 1999, s. 31).
Janota, Dalibor, Kučera, Jan: Malá encyklopedie české opery (Paseka, Praha, Litomyšl 1999, s. 157).
HSPK (s. 315–316).
Universum. Všeobecná encyklopedie, díl 5. (Odeon, Praha 2000, s. 592).
Enciklopedia muzyczna PWM, díl m (Polskie wydawnictwo muzyczne, Warszawa 2000, s. 4, Maciej Jabloński).
Český taneční slovník (Divadelní ústav, Praha 2001, s. 183).
NewGrove2 (sv. 15, s. 475-476, Brian Large, Mojmír Sobotka).
Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti (Agentura Kdo je kdo, Praha 2005, s. 390).
 
 
II. Ostatní
 
a) pasáže v knižních publikacích
 
Stolařík, Ivo, Štědroň, Bohumil: K dějinám hudby v Ostravském kraji (Slezský sborník 53 (13), 1955, s. 220).
Karásek, Bohumil: Česká hudba 1945–1955 (Ministerstvo národní obrany – inspektorát vojenských hudeb, Praha 1957, s. 88).
Poslouchejte s námi! (Gramofonové závody, Praha, 2. vydání 1958, s. 53–54, Josef Loewenbach).
Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století (SHV, Praha 1961, s. 147).
Štěpánek, Vladimír, Karásek, Bohumil: An Outline of Czech and Slovak Music I. (Orbis, Praha 1964, s. 136), vydáno též německy, francouzsky, italsky a španělsky.
Jiránek, Jaroslav, Karásek, Bohumil: Tradice a současnost v české hudbě (Knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1964, s. 143–145, 152).
Poslouchejte s námi II (SHV, Praha 1965, Dětské sbory, s. 371).
Eckstein, Pavel:Tschechoslowakische zeitgenössische Oper / Czechoslovak Contemporary Opera (Panton, Praha 1967, s. 35).
Smolka, Jaroslav: Česká kantáta a oratorium (Supraphon, Praha-Bratislava 1970, s. 363–366).
Šefl, Vladimír: Česká filharmonie (skladby v repertoáru ČF, Praha 1971, s. 68).
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Profil, Ostrava 1981, s. 112, 118–119, 157, 290).
Konečná, Hana: Soupis repertoáru Národního divadla v Praze, díl 2. 1881–1983 (Národní divadlo Praha 1983, Jezero Ukereve, s. 359).
Vašut, Vladimír: Baletní libreta. České a slovenské balety (Panton, Praha 1983, s. 60–64).
Yoel, John H.: Czechoslovakia in Music (strojopis, Los Angeles, 1983, s. 145, první verze s názvem Czechoslovakia – Crucible of Music, 1981, s. 204, obojí uloženo v Hudebním informačním středisku).
Šíp, Ladislav: Česká opera a její tvůrci (Supraphon, Praha 1983, s. 324–328).
Nádvorníková, Marie: Postavy české hudby (výběrová bibliografie, Státní vědecká knihovna Olomouc 1984, s.117).
Havlík, Jaromír: Česká symfonie 1945–1980 (Panton, Praha 1989, s. 274–281).
Benešová, Zdena a kol.: Soupis repertoáru Národního divadla v Praze, 4. díl 1983–1993 (Národní divadlo Praha, 1993, Broučci, s. 68).
Vanišová, Dagmar: Český spolek pro komorní hudbu (Praha, 1994, s. 104).
Smolka, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby (Togga, Praha 2001, str. 622).
Trojan, Jan: Dějiny opery (Paseka, Praha, Litomyšl 2001, s. 445–446).
Sehnal, Jiří, Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Vlastivěda moravská, sv. 12, Muzejní a vlastivědná společnost v  Brně 2001, s. 254).
Erismann, Guy: La musique dans les pays tcheques (Fayard, [Paříž] 2001, s. 514).
Křížek, Milan: Jan Rychlík (H&H, Praha 2001, s. 88).
Matzner, Antonín, Pilka, Jiří: Česká filmová hudba (Dauphin, Praha 2002, s. 383–5).
 
b) statě, články a studie v periodikách nebo pasáže z nich
 
ob: Nové komorní skladby. Hudební úterek festivalový (Sonatina pro klavír, Rytmus 11, 1947, č. 5–6, s. 88).
jk: Rozhlas (Sonáta pro housle a klavír, Hudební rozhledy 1, 1948–49, č. 5, s. 107).
Karásek, Bohumil: Nová symfonie (Kulturní politika 4, 1949, č. 36, s. 4). 
Stolařík, Ivo, Štědroň, Bohumil: K dějinám hudby v Ostravském kraji (Slezský sborník 53 (13), 1955, s. 220).
kar [Karásek, Bohumil]: Úspěch české novinky (Odkaz Jana Amose Komenského, Večerní Praha 24. 9. 1957).
Felix, Václav: Oratorium Otmara Máchy (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 19, s. 809).
fx [Václav Felix]: Chvilka s Otmarem Máchou (rozhovor, Hudební rozhledy 11. 1958, č. 20, s. 827–829).
Pospíšil, Vilém: Máchova operní prvotina v D 34 (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 24, s. 1014–16).
Havelka, Svatopluk: Co je v hudbě nové? (Kultura 1959, č. 1, s. 3).
Felix, Václav: Otmar Mácha: Dětské sbory (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 21, s. 912).
hvs [Hlavsová, Hana]: Premiéra Máchových Symfonických intermezz (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 1, s. 33).
Štěpán, Pavel: Premiéra Otmara Máchy (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 558–559).
rc: g desky (Slovenská rapsódie, Hudební rozhledy 14, 1961, č. 1, s. 41).
Jiří Berkovec: Noc a naděje (Hudební rozhledy 14, 1961, č. 19, s. 810–812).
Holzknecht, Václav: Významný úspěch v opeře (Jezero Ukereve, Večerní Praha, 30. 5. 1966).
Pospíšil, Vilém: Jezero Ukereve (Hudební rozhledy 19, 1966, č. 13, s. 402–403).
Smolka, Jaroslav: Otmara Máchy Variace na téma a smrt Jana Rychlíka (Hudební rozhledy 19, 1966, č. 21, s. 677–679).
Volek, Jaroslav: Jezero Ukereve (Kulturní tvorba 4, 1966, č- 22, s. 12).
Kuna, Milan: Pod tíhou nového slyšení (Čtyři monology, Hudební rozhledy 23, 1968, č. 8, s. 233).
Dehner, Jan: 14. týden nové tvorby (Varianty, Hudební rozhledy 21, 1970, č. 10–11, s. 442–443).
Richtrová, V.: Variace na jedno téma (Tribuna 3, 1971, č. 2, s. 10).
Kuna, Milan: Crescendo syntézy (Janinka zpívá, Hudební rozhledy 24, 1971, č. 4, s. 148).
Jirko, Ivan: Týden nové hudby (Janinka zpívá, Hudební rozhledy 24, 1971, č. 5, s. 237).
Kuna, Milan: O Máchově hudbě a o hudbě vůbec s Otmarem Máchou (Hudební rozhledy 24, 1971, č. 11, s. 514–16).
vbr [Bor, Vladimír]: Evropská premiéra Martinů se Sukem (Symfonietta, Lidová demokracie 16. 11. 1973, s. 5).
Pospíšil, Vilém: Nový Martinů v České filharmonii (Symfonietta, Hudební rozhledy 27, 1974, č. 1, s. 4).
Zapletal. Petar: Novinky v Janáčkově a Dvořákově síni (Variace na vlastní téma, Hudební rozhledy 32, 1979, č. 4, s. 150–151).
Košťál, Arnošt: Linha Singers (Uxores Caroli, Hudební rozhledy 32, 1979, č. 4, s. 163).
Štilec, Jiří: S Otmarem Máchou o hudbě a životě (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 10, s. 466–467).
Šeda, Jaroslav: Česká hudba 1945-80 (Hudební věda 1981, č. 3, s. 216–219, 221, 225–226).
(ag): Zaslúžilý umelec Otmar Mácha 60-ročný (Hudobný život 25. 10. 1981).
(JF) [Fukač, Jiří]: Složité operní podobenství (Brněnský večerník 12. 1. 1982).
Bor, Vladimír: Brno uvedlo operní Lidová demokracie 16. 1. 1982).
-sch-: Růže pro Johanku (Obrana lidu 41, 1982, č. 2, s. 10).
 Majer, Jiří: Nad operní novinkou (Růže pro Johanku, Rovnost 22. 1. 1982).
Vokurka, Zdeněk: Růže pro Johanku (Rudé právo 29. 1. 1982), s. 5).
Pávek, Jiří: Růže pro Johanku (Práce, 2. 2. 1982, s. 6).
(šem): Máchova Růže pro Johanku (Zemědělské noviny 23. 2. 1982, s. 4).
-vf-: Pozoruhodná opera (Hlas revoluce 1982, č. 7, s. 6).
Fukač, Jiří: Nová česká opera v Brne (Hudobný život, Bratislava, 1. 3. 1982).
Brožovská, Jarmila: O věrnosti a zradě (Scéna 7, 1982, č. 4, s. 4).
Majer, Jiří: Brněnská premiéra nové opery (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 7, s. 313–314).
aá [Klimešová, Eva]: Růže pro Johanku (Opus musicum 14, 1982, č. 3, s. 90–91).
Fukač, Jiří: Mnohostranné operní podobenství (Růže pro Johanku, Gramorevue 82, roč. 18, 1982, č. 5, s. 8).
Pokora, Miloš: Filharmonie s premiérou a Klánským (2. symfonieta, Hudební rozhledy 35, 1982, č. 7, s. 306–307).
Majer, Jiří: Brněnská premiéra nové opery (Růže pro Johanku, Hudební rozhledy 35, 1982, č. 7, s. 313–314).
Blahota, Jiří: Kolébka pro hříšné panny (Mladá fronta, 8. 7. 1982).
(Jel) [Jelínková, Olga]: Skladatel bohaté invence (Lidová demokracie 2. 10. 1982, s. 6).
Pešek, Jaromír: Proměny Prométheovy (Rudé právo, 5. 10. 1982).
Poppová, Věra: Prométheovská štafeta (Práce 5. 10. 1982, s. 6).
Roubíček, Zdeněk: Prométheovské podoby (Zemědělské noviny 5. 10. 1982. s. 2).
Šolín, Vladimír: Proměny Prométheovy (Svobodné slovo 6. 10. 1982, s. 5).
mp [Paříková, Mariel]: Televize tradiční i experimentální (Proměny Prométheovy, Lidová demokracie 9. 10. 1982, s. 5).
Pávek, Josef: Životní výročí Otmara Máchy (Gramorevue 18, 1982, č. 11, s. 2).
Dobrovská, Wanda: Soudobá varhanní tvorba (Tři toccaty, Tvorba 1982, č. 32, s. 10).
Čížek, Lubomír, Bonaventura, Jan, Rezek, Adam: Proměny Prométheovy (rozhovor, zapsala Alena Heinová, Týdeník Československá televize 1982, č. 40, s. 8–9).
ir [Richterová, Ivana]: Týden od 27. 9. do 3. 10. 1982 v televizi (Proměny Prométheovy, Tvorba 1982, č. 40, s. 19).
Kopecká, Michaela: Vysílala televize (Proměny Prométheovy, Hudební rozhledy 36, 1983, č. 2, s. 68–69).
Leszková, Lilka: Návštěva u mistra tónů (rozhovor, Ahoj 1983, č. 24, s. 5).
Pospíšil, Vilém: Mácha a Pauer v Ústí (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 6, s. 251–252).
Brožovská, Jarmila: Polapená nevěra (Scéna, 1983, č. 20, s. 4).
psk [Skála, Pavel]: Autorský večer Otmara Máchy (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 24, s. 8).
šva [Švarcová, Jitka]: Porcelánová pohádka (televizní pohádka Pastýřka a kominíček, Gramorevue 83, r. 19, 1983, č. 12, s. 2).
Šeda, Jaroslav: Pražskojarní premiéry (Zvířátka a loupežníci, Tvorba, 1986, č. 24, s. 8).
Hájek, Oldřich: Pohyb a hudba patří k sobě odjakživa (skladba O. Máchy na spartakiádě, Československý sport 6. 3. 1987).
Pokora, Miloš: Koncerty Týdne nové tvorby 1987 (Houslový koncert, Hudební rozhledy 40, 1987, č. 6, s. 264–265).
(jfk) [Fukač, Jiří]: Máchovy Růže pro Johanku (Rozhlas, 1. 6. 1987).
Havlíková, Helena: Humor v Ústecké opeře (Tvorba, 1987, č. 49, s. 7).
Pensdorfová, Eva: Autorský večer Otmara Máchy a Josefa Matěje (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 12, s. 544).
Vítová, Eva: Polapená nevěra a Ženitba v Ústí nad Labem (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 3, s. 125–126).
Dobrovská, Wanda: Koncerty Týdne nové tvorby (Eiréné, Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 256).
Jelínková,Olga: Skladatel z Janáčkova kraje (Lidová demokracie 45, 28. 4. 1989, s. 5).
-ar-: Hovořit vlastní řečí. Hlas revoluce, 1989, č, 21, s. 6).
Veber, Petr: Koncerty Týdne nové tvorby (Podzimní sonáta, Hudební rozhledy 42, č. 6, s. 258).
Nyklová, Milena: Dejte to do tmy! (filmová hudba, Záběr 22, 1989, č. 15, s. 8).
Vejvodová, Zdeňka: Historická témata nemiluji (Rudé právo 69, 5. 8. 1989, příloha s. 9).
Kebertová, Olga: Hudební životopis národního umělce Otmara Máchy (rozhovor, Květy, 10. 8. 1989, s. 42).
Kulijevyčová, Marie: Otmar Mácha (Československá televize 24, 18. 9. 1989, č. 40, s. 14).
Havlík, Jaromír: Invence musí provázet všechny fáze tvoření (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 1, s. 3-5).
(rb) [Rafael Brom]: Stará vlast Otmara Máchy (Rozhlas 57, č. 17, 20. 4. 1990).
Cinger, František: Vlast Otmara Máchy (Stará vlast, Rudé právo 25. 4. 1990).
Bor, Vladimír: Máchovo oratorium podle Vančury (Lidová demokracie 46, 3. 5. 1990, s. 5).
Havlík, Jaromír: SOČR s premiérou Máchova oratoria (Stará vlast, Hudební rozhledy 43, 1990, č. 7, s. 331–332).
(km) [Mlejnek, Karel]: Skladatel týdne: Otmar Mácha (Týdeník rozhlas 2, 1992, č. 13).
Vondrovicová, Kateřina: Jan Amos Komenský - inspirace v české hudbě (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 3, s. 99–102).
(km) [Mlejnek, Karel]: Otmar Mácha (Týdeník rozhlas 3, 1993, č. 39).
Adamcová, S.: Na návštěvě u Otmara Máchy (sbory, Cantus 1993, č. 5, s. 28–29).
Barančicová, Svatava: Otmar Mácha. Sinfonietta da camera (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 5, s. 5).
Zapletal, Petar: Překvapivé jubileum Otmara Máchy (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 12, s. 16).
(bkv) [Bokůvková, Vlasta]: Gambrinus darem od Otmara Máchy (Plzeňský deník 25. 5. 1998).
vbr [Bor, Vladimír]: Operní Mácha a Martinů z Ústí (Polapená nevěra, Lidová demokracie 44, 30. 11. 1998, s. 5).
Khun, Miroslav: Na slovíčko s hudebním skladatelem Pražského jara Otmarem Máchou (Přehled kulturních pořadů 1999, č. 5, s. 4–5).
Uhlíř, Břetislav: Udržuje styky s rodištěm (Svoboda, 28. 5. 1999).
Pagová, Eva: V Broučcích jezdí netopýr na kolečkových bruslích (Ústecký deník 8, 25. 3. 2000, s. 9).
Veber, Petr: Otmar Mácha (redenze CD firmy Arco Diva, Harmonie [9], 2001, č. 6, s. 46).
Petráněk, Pavel: Nenávistná láska (Opera. Informační zpravodaj Státní opery Praha, roč. 2002, č. 3, s. 7).
Matějka, Ivan: Dílo Otmara Máchy [Nenávistná láska] zazní zkráceně (Hospodářské noviny 46, 15. 3. 2002, č. 53, s. 10).
Hrdinová, Radmila: Máchova premiéra [Nenávistná láska] ve Státní opeře (Právo 12, 15. 3. 2002).
Dobrovská, Wanda: Nenávistná láska (Mladá fronta Dnes 13, 19. 3. 2002).
Hejzlar, Tomáš: O životě a smrti, nenávisti a lásce (Haló noviny 19. 3. 2002).
Matzner, Michal: Komorní orchestr Berg a Máchova premiéra (Balada a finále, Hudební rozhledy 55, 2002, č. 3, s. 6)
Herman, Josef: Nenávistná láska před oponou (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 5, s. 26–27).
Doubrava, Lukáš: Otmar Mácha (Učitelské noviny 18. 6. 2002).
Pokora, Miloš: K osmdesátinám Otmara Máchy (Hudební rozhledy 55, 2002, č.11-12, s. 19-20).
Teml, Jiří: ČSKH s premiérou Otmara Máchy  [Finis coronat opus] (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 2, s. 11–12).
Vašatová, Jana: Pět jubilejních premiér - pozvání první (Rudolfinum Revue 5, 2005–2006, č. 1, s. 6-9, souběžný český a anglický text).
Veber, Petr: Nová opera pro děti [Zvířátka a loupežníci] (Harmonie 14, 2006, č. 6, s. 35).
 
c) další články a rozhovory v periodikách, uvedené v Bibliografickém katalogu ČSR, Články v českých novinách a časopisech
uveden je vždy obsah příspěvku, ročník a číslo katalogu, kde je uveden a jeho evidenční číslo
 
Kolébka pro hříšné panny, 1982/7, č. 29191a, 1982/9, č. 37453.
Proměny Prométheovy, 1982/9, č. 37821, 1982/10, č. 42113–18.
Růže pro Johanku, 1982/1, č. 3129–30, 1982/2, č. 7580-82, 1982/5, č. 21265, 1982/10,  č. 41800–01,  1982/11, č. 45662.
Tři toccaty pro varhany, 1982/8, č. 32627.
narozeniny, 1982/10, č. 41596.
rozhovor, 1969/2, č. 8883.
 
d) soupis recenzí v Hudebních rozhledech 1948–83, zpracovaný v hudebním odboru Divadelního ústavu
první je číslo ročníku, druhé rok vydání, třetí číslo stránky, na níž recenze začíná, TNT znamená, že dílo bylo provedeno na Týdnu nové tvorby, další záznam je oddělen lomítkem
 
Adagio, pro basklarinet a klavír, 22-1969-733.
Adagio, pro violoncello a klavír, 34-1981-290.
Concerto grosso, pro vokální soubor a orchestr, 36-1983-148.
Čtyři monology, pro zpěv a orchestr, 21-1968-60 / 21-1968-233-TNT.
Dětské sbory, 10-1957-425.
Dvojkoncert, pro housle klavír a orchestr, 34-1981-242-TNT.
Janinka zpívá, pro zpěv a orchestr, 24-1971-148-TNT.
Jezero Ukereve, opera, 19-1966-402-TNT / 20-1967-274.
Jubilejní předehra, 34-1981-145.
Lašské halekačky, 27-1974-56 / 35-1982-54.
Noc a naděje, symfonická báseň, 14-1961-810 / 16-1963-733 / 20-1967-242.
Oči a ruce, 31-1978-447.
Odkaz  J. A. Komenského, oratorium, 10-1957-809 / 10-1957-905.
Písně na ukrajinské texty, 9-1956-818.
Pohádky Františka Hrubína, melodramy, 33-1980-299.
Polapená nevěra, opera, 11-1958-1014-TNT.
Smyčcový kvartet č. 2, 36-1983-391.
Sonáta pro fagot a klavír, 17-1964-879.
Sonáta pro housle a klavír, 10-1957-34 / 10-1957-551 / 21-1968-164.
Symfonická intermezza, 13-1960-33
Symfonietta č. 1, 24-1971-514 / 27-1974-4.
Tři toccaty pro varhany, 27-1974-370 / 32-1979-19 / 33-1980-214 / 34-1981-205.
Variace na téma a smrt Jana Rychlíka, 19-1966-226-TNT / 19-1966-677 / 20-1967-274 / 32-1979-247.
Variace na vlastní téma, pro flétnu a klavír, 32-1979-150.
Varianty pro orchestr, 23-1970-442-TNT / 25-1972-60.
 
e) jiné materiály
 
Pukl, Oldřich: Otmar Mácha (Profilový leták Hudebního informačního střediska, Praha 1967, německy 6 s, anglicky 6 s, rusky 6 s.).
Mlejnek, Karel: Otmar Mácha (Profilový leták Hudebního informačního střediska, Praha 1980, souběžně česky, německy, anglicky, rusky, 12 s.).
Soupis recenzí soudobých českých skladeb v Hudebních rozhledech 1948–1981, I. A - N (nestránkovaný strojopis, zpracovaný v hudebním odboru Divadelního ústavu, uložen v Hudebním informačním středisku)
OP [Oleg Podgorný]: Otmar Mácha (Profilový leták Hudebního informačního střediska, Praha 1990, souběžně česky, anglicky, německy, rusky, 19 s.).
Šebešová, Lea: Dětská sborová tvorba Otmara Máchy, Praha 2005 (rukopisná diplomní práce, též na CD ROM).
 
Bibliografické on-line databáze
http://www.divadelni-ustav.cz
http://www.musica.cz
 
Mojmír Sobotka
Archivalie
 Pozůstalost Otmara Máchy je uložena (2007) u jeho syna Otmara Máchy.
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007