Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schoenbaum, Camillo

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:13.6.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.11.1981
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Schoenbaum, Camillo, muzikolog a hudební publicista, narozen 13. 6. 1925, Hohenems (Rakousko), zemřel 18. 11. 1981.

 

Během svých gymnasiálních studií ve Dvoře Králové nad Labem (maturita 1943) studoval zároveň housle u Jaroslava Kociana v Praze. Během okupace byl uvězněn a internován v koncentračním táboře. V letech 1945–49 studoval na Univerzitě Karlově v Praze hudební vědu a dějiny umění u Josefa Huttera. Ve studiu pokračoval na vídeňském ústavu pro hudební vědu pod vedením Ericha Schenka a uzavřel ho v roce 1951 doktorátem (disertace s názvem Beiträge zur solistischen katholischen Kiichenmusik des Hochbaroks – J. A. Planický). Ještě v témže roce se usadil v Dánsku a hudební vědě se věnoval i ve své nové vlasti (ve městě Dragør je soukromá knihovna Camillo Schoenbauma). Významnou část jeho vědeckých prací zahrnuje oblast staré i nové české hudby. Kromě toho se věnoval edičním projektům, publicistice a přednáškové činnosti. Byl členem několika odborných společností, např. Société Internationale de Musicologie, Gesellschaft für Musikforschung, Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst in Österreich.


Dílo

I. Dílo hudební


Edice
a) Edice instrumentálního díla Jana Dismase Zelenky

Hortus Musicus, sbírka šesti sonát s vedoucím hobojovým hlasem, (Kassel, Baerenreiter 1955–65: Sonata I F-dur 1955, Sonata II g-moll 1965, Sonata III B-dur 1961, Sonata IV g-moll 1957, Sonata V F-dur 1959, Sonata VI c-moll 1955);

Ouverture F dur, Suita, Concerto G dur (Wien, Universal Edition 1960).

 

b) Ediční řada Musica antiqua Bohemica

Václav Vodička: Sei sonate, violino e cembalo (č. 54, Praha 1962);

Josef Mysliveček: Tre ottetti per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti

(č. 55, Praha 1962);

František Benda: Sonata a flauto traverso solo col basso per violoncello e cembalo (č. 60, Praha 1963);

Jan Dismas Zelenka: Composizioni per orchestra, partitury skladeb Sinfonia a moll, Hypocondrie, Capriccio I–V (č. 61, Praha 1963).

 

c) Ediční řada Denkmäler der Tonkunst in Österreich (DTOe)

Geistliche Solomotetten des 18. Jahrhunderts (svazek č. 101/102, Wien 1962);

Deutsche Komödienarien 1754–1758 II (svazek č. 121, Wien 1971, spoluautorem Herbert Zeman).

 


II. Dílo literární

Die Opella ecclesiastica des J. A. Planický (Acta musicologica 25, 1953, s. 39–79);

Die Kammermusikwerke des J. D. Zelenka (1679–1745) (in: Bericht über den internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Wien Mozartjahr, 1956, Erich Schenk – Hermann Bohlaus, eds., Graz – Cologne 1958, s. 552–562);

Bemerkungen zu den Oden des Tranoscius (Die Musikforschung 9, 1956, č. 4, s. 447);

Miscellanea Musicologica (Die Musikforschung 13, 1960, č. 4, s. 475–476);

Die böhmischen Musiker in der Musikgeschichte Wiens vom Barock zur Romantik (Studien zur Musikwissenschaft 25, 1962, s. 475–495);

MGG und die Familie Benda (Die Musikforschung 10, 1957, č. 1, s. 140–142);

Zur Problematik der Musikgeschichte Böhmens und Mährens (Die Musikforschung 10, 1957, č. 4, s. 520–526);

Die Weisen des Gesangbuchs der Böhmischen Brüder von 1531 (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 3, 1957, s. 44–61);

J. V. Stamic: Sonata Sol maggiore (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 379);

Franz Anton Rössler-Rosetti: Notturno in D (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 380);

F. X. Brixi: Concerto Fa maggiore (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3 , s. 380–381);

J. Mysliveček: Tre Quintetti d'archi (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 380–381);

Serenate Boeme, Partite e Notturni (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 379–380);

A. Rejcha: Tre Quintetti per stromenti da fiato (Die Musikforschung 12, 1959, č. 3, s. 382);

Hymnologische Forschung in der Tschechoslowakei. Ein Literaturbericht (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 5, 1960, s. 157–165);

Die tschechische musikwiss. Literatur 1945–1960. Publikationen zur älteren böhmischen Musikgeschichte. Übersicht der tschechoslowakischen musikwissenschaftlichen Literatur (Musik des Ostens I, Kassel 1962, s. 52–62);

A. Vidakovic: Vinko Jelic und seine ... "Parnassia Militia" (Die Musikforschung 16, 1963, č. 1, s. 100–101);

Hymnologische Forschung in fremdsprachigen Ländern: Tschechoslowakei (Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 8, 1963, s. 274–275);

Miscellanea Musicologica IX–XV (Die Musikforschung 16, 1963, č. 1, s. 85–87);

Threnodia huius temporis (Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity, řada uměnovědná F 9, 14, 1965, s. 273–278);

J. J. Božan „Paradiesnachtigall" und die tschechischen Gesangbücher des 17. Jahrhunderts

L. Janáček (Dansk Musik Tidsskrift, 33, 1958, č. 2, s. 43–45);

Harmonia pastoralis Bohemica. (Festschrift für Walter Wiora zum 30. Dezember 1966, Kassel 1967, s. 348–356);

Jaroslav Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech (Die Musikforschung 13, 1960, č. 1, s. 380).

Jan Racek: Česká hudba. Prag 1968 (Die Musikforschung 13, 1960, č. 1, 67–69);

P. J. Vejvanovsky: Composizioni per orchestra (Die Musikforschung 17, 1964, č. 3, 341–343);

J. Zach: Cinque sinfonie d'archi per due violine, viola e basso (Die Musikforschung 17, 1964, č. 2, s. 222–224);
Johann Joseph Fux: Sämtliche Werke (Die Musikforschung 17, 1964, č. 4, s. 460–461);

Československý hudební slovník (Die Musikforschung 18, 1965, č. 3, s. 347–349).

Literatura

I. Lexika

ČSHS, s. 494, 495.

Riemann12, s. 624.

 

II. Ostatní

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století, díl III (Praha 1999, s. 114).

RISM Bibliothekssigel. Gesamtverezichnis (http://rism.ub.uni-frankfurt.de/bibliothekssigel/BIBVERZ_06-06-16.pdf).

Arquivo intercultural - Interkulturelles Archiv (http://www.arquivo.akademie-brasil-europa.org/Bibliothek/Bibl-Bras-S.html).

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 9, 1964, s. 250, 252, 253.

Hillscher, Elisabeth Theresia: Denkmalpflege und Musikwissenschaft. Einhundert Jahre Gesellschaft zur Herausgabe der Tonkunst in Österreich (1893–1993) (Tutzing 1995, s. 186).

 

Viktor Velek

Archivalie

Privátní knihovna Camillo Schoenbauma v Dragøru (RISM: Dschoenbaum).

Datum poslední změny: 21.7.2019