Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Arlow, Heinrich

Tisk

(Orlow)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1810
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1865
Text
Literatura

Arlow, Heinrich (psán též Orlow), houslař, narozen 1810, Vídeň, zemřel 1865, tamtéž.

V letech 1822–28 se vyučil ve Vídni u Bernarda Enzenspergra. Do roku 1838 pracoval jako tovaryš u různých houslařů v Bratislavě a ve Vídni. 1832–35 pracoval u brněnského houslaře Bernarda Wutzelhofera. 1835–40 pracoval jako tovaryš u řady rakouských houslařů. V letech 1840–42 byl tovaryšem u Carl Nikolause Sawitzkého ve Vídni. V roce 1842 se osamostatnil v Brně, kde měl dílnu na Dominikánské ulici č. 3. Zde vyučil v letech 1843–45 Jakoba Klimenta z Třebíče. 24. února 1864 odešel zpět do Vídně. Brněnskou dílnu přenechal Jakobu Klimentovi. Jeho nástroje mají nízké klenutí, jsou z dobrého dřeva. Používal žlutý olejový lak. Zvukové vlastnosti jeho houslí a viol jsou průměrné. Názor Karla Jalovce, že pouze sestavoval a lakoval nástroje z schönbašských polotovarů, je nesprávný.

Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).
Jalovec, Karel: Deutsche und österreichische Gegigenbauer (Praha 1967, s. 18).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts). (Brno 1980, s. 37).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č.2, s. 60–61, č.3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 91).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Text

Datum poslední změny: 27.2.2006