Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Petr, Václav

Tisk

(Petr, Raimund Simeon; Petr, Vjačeslav Ivanovič)

Charakteristika: Hudební teoretik a filolog

Datum narození/zahájení aktivity:17.2.1848
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.4.1923
Text
DíloLiteratura

Petr, Václav (Petr, Raimund Simeon; Petr, Vjačeslav Ivanovič), hudební teoretik a filolog, narozen 17. 2. 1848, Opočno, zemřel 5. 4. 1923, Brno.

Po studiích na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové vystudoval srovnávací filologii na univerzitách v Praze a Petrohradě. V letech 1873–85 vyučoval na gymnáziích v Oděse, Kamenci Podolském a Kyjevě, kde se stal roku 1885 ředitelem. Již v roce 1882 získal na kyjevské univerzitě titul magistra římské slovesnosti, v roce 1901 mu petrohradská univerzita udělila doktorát v oboru řecké filologie. V letech 1908–18 byl profesorem na historicko-filologickém institutu v Nežinu, od roku 1918 byl řádným profesorem klasické filologie na univerzitě v Kamenci Podolském. Když v roce 1920 sovětská vláda univerzitu zavřela, odjel Václav Petr do Brna, kde působil na univerzitě jako profesor ruštiny až do své smrti (1923). Hudbě se věnoval prakticky neustále – od mládí byl praktickým hudebníkem, na pražské univerzitě navštěvoval přednášky Augusta Wilhelma Ambrose, zapsal se i na varhanickou školu (zde však nezačal studovat, protože dostal stipendium a odjel do Petrohradu). Za pobytu na Ukrajině zakládal a řídil v místech svého působení studentské sbory. Jeho odborná činnost zasahuje několik oblastí. Především se soustavně věnoval klasické filologii, které přispěl jednak pracemi o fonetické a etymologické stránce latiny a řečtiny a jednak statěmi o antické literatuře. Na základě zkušeností s výukou řečtiny na středních školách napsal mluvnici řečtiny (Elementarnaja gramatika grečeskago jezyka). V odborné rovině se Václav Petr zabýval také hudbou. Rozvinul teorii o vývoji hudebních prvků od dob indoevropského prajazyka až do své současnosti a užil ji například při genetickém výkladu lidových písní. Ve své doktorské disertaci (O sostavach, strojach i ladach v drevne-grečeskoj muzykě) se podrobně zabýval problematikou řecké hudby a hudební teorie a tato témata rozvinul i v několika dalších pracích (O melodičeskom skladě arijskoj pěsni, Rěč i pěnije, O ritmičeskich otryvkach iz Oksirincha, O kiklijskom daktilě i logaedach, O trioljach i sinkopjach v grečeskoj ritmikě). Kromě odborné práce Václav Petr také komponoval. Na texty Rukopisu královédvorského vznikla píseň Róže, jakož i opera Jaroslav ze Šternberka.


Dílo

Dílo literární

Elementarnaja gramatika grečeskago jezyka (Kyjev 1895);

O melodičeskom skladě arijskoj pěsni (Petrohrad 1899);

O sostavach, strojach i ladach v drevne-grečeskoj muzykě (Kyjev 1901);

O ritmičeskich otryvkach iz Oksirincha (Kyjev 1901);

Rěč i pěnije (Kyjev 1906);

O kiklijskom daktilě i logaedach (Nežin 1910);

O trioljach i sinkopjach v grečeskoj ritmikě (Petrohrad 1914).

Literatura

I. Lexika

MSN.

OSN.

OSNND.

ČSHS.

II. Ostatní

Dalibor 12, 1890, č. 26, s. 203.

Dalibor 19, 1897, č. 17, s. 127.

Hudební revue 1, 1908, č. 1, s. 45.

Novotný, František: Václav Petr (Listy filologické 50, 1923, s. 171–173).

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 29.1.2012