Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vašák, Emanuel

Tisk


Charakteristika: skladatel, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.12.1818
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.4.1891
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Vašák, Emanuel, skladatel, hudební pedagog a úředník, narozen 25. 12. 1818, Čivice (okres Pardubice), zemřel 27. 4. 1891, Praha.

 

Emanuel Vašák, bratr skladatele Josefa Vašáka, se narodil do rodiny učitele. Rok se vzdělával v Praze, dále na reálném gymnáziu v Pardubicích. Vyučoval u statkáře Kundratha v Květinově (okres Havlíčkův Brod) a pracoval jako hospodářský praktikant u barona Dobřenského v Úhrově u Chotěboře (1840–49). V Praze studoval techniku, připravoval se na učitelství v Budči (1849–50) a soukromě vyučoval hudbu. Údajně se dále vzdělával u varhaníka a skladatele Josefa Krejčího. Od 1. listopadu 1850 až do své smrti působil jako oficiál pražského magistrátu. Komponoval zejména mužské sbory na vlastenecké, humoristické, společenské a náboženské náměty a upravoval lidové písně. Vydával je na vlastní náklady ve sbírkách Lumír, Beseda a Zvon. Sbory byly vydávány jednotlivě v dalších sbírkách, získaly širokou popularitu a rozšířily se i do zahraničí na slovanský jih.


Dílo

Mužské sbory ve sbírkách

 Lumír, sbírka čtverozpěvů pro mužské hlasy (vyd. autor, Praha 1863).

1. Těžké orání (národní).

2. Oplata (text Václav Jaromír Picek).

3. Cesta z námluv (text František Jaroslav Vacek Kamenický).

4. Upřímnost nad krásu a bohatství (národní).

5. Plavba (text Václav Hanka).

6. Svět se točí (text Jindřich Hanuš Böhm).

 

Beseda, sbírka čtverozpěvů pro mužské hlasy (vyd. autor, Praha 1867).

1. Na přírodu (text Josef Srb-Debrnov).

2. Poutník (text Václav Jaromír Picek).

3. Kačička (národní slovenská).

4. Isák v rozkoši.

7. Přípitky (text Jaroslav Kalina).

8. Odrodilci (text František Doucha).

9. Kalina (text Gustav Pfleger Moravský).

10. Růže tetínská (text Josef Krasoslav Chmelenský).

11. Dívčina jak dobrá hodina (text František Ladislav Čelakovský).

12. Honza.

15. Při pivě (směs z národních písní).

16. Kde děva má (text Václav Jaromír Picek).

17. Slavozpěv.

18. Nevěrný milý (text František Ladislav Čelakovský).

19. Zpěv svobody (text Josef Srb-Debrnov).

21. Hlahol (text Jindřich Hanuš Böhm).

22. Uprchlec (text Josef Tichý).

23. Devatero ctností ženy.

27. Ptáče (text František Ladislav Čelakovský).

28. Český lid (text Josef Tichý).

29. Hymna národu českého (text Václav Jaromír Picek).

30. Quotlibet z národních písní.

 

Národní zpěv a ples, sbírka písní a popěvků pro mužský sbor, 77 sborů (vyd. Steinhauser, Praha 1864).

Zvon, sbírka zpěvů posvátných pro čtyry hlasy (vyd. autor, Praha 1879).

Vašákovo album, sbírka čtverozpěvů pro mužské hlasy, 25 sborů (vyd. Starý, Praha cca 1880).

 

Jednotlivé mužské sbory

Požár, humoristický sbor op. 44 (text Václav Jaromír Picek, vyd. autor).

Lumírův zpěv, z písní Pickových op. 47 (vyd. Johne, Praha 1871).

Jediná spása, hrdinský zpěv vlastenecký s průvodem plechových nástrojů op. 63 (text Josef Srb-Debrnov, 1867).

Na Labi op. 76 (text Václav Jaromír Picek).

Bolení hlavy (A já vždycky co mě).

Český sbor.

Čeština.

Forman.

Hubička (vyd. Starý, Praha).

Janek.

Jen dál, jen dál (text Jindřich Hanuš Böhm).

Jinochovo přání.

Květ života.

Lípa lásky.

Nad potůčkem.

Neupřímnou lehko opustit.

Opuštěný.

Píseň Čecha.

Píseň slovanského chlapce (text Václav Jaromír Picek, vyd. Starý, Praha).

Píseň svobody (vyd. Starý, Praha).

Poděbradská (Moravo, Moravo).

Podskalská.

Pochvala Vítova.

Posvícení (vyd. Starý, Praha).

První věneček.

Před školou (vyd. Starý, Praha).

Půda vlastenecká.

Sladko umříti (Jede mladík na svém koni).

Slavnostní sbor ku sňatku J. C. K. Výsosti korunního prince Rudolfa a princezny Stefanie.

Slovo k vlasti.

Smlouva.

Šablenka (Slovan jsem a Slovan budu).

Šáteček (Tluču, tluču, otevřete).

Táta a Honza.

Vlastenka.

Zvoneček (text Josef Vlk, vyd. autor, Praha).

 

Úpravy

František Škroup: Kde domov můj (úprava pro mužský sbor, vyd. Starý, Praha).

Hej, Slované (úprava pro mužský sbor).

 

Ostatní sbory

Ples Čechův, čtverozpěv s dvojsborem pro smíšené hlasy op. 52 (text Václav Jaromír Picek).

Sbírka zpěvů pro dítky národních škol, 5 písní (vyd. Praha 1850).

Zpěvníček pro opatrovny a mateřské školy (redaktorská spolupráce Josef Vlk, vyd. Urbánek, Praha 1875).

Navedení ku zpěvu, pro mládež první třídy na školách obecných. S několika praktickými příklady a sbírkou písní s průvodem piana (vyd. Urbánek, Praha 1875).

 

Duchovní

Animas (Duše věrných), mužský sbor (Praha 1866).

Salve (Zdrávas královno), mužský sbor (Praha 1866).

Chválozpěv (vyd. ve sbírce Kostelní sbory pro mužské hlasy).

Hodina smrti, truchlozpěv (text Josef Srb-Debrnov, Praha 1866, vyd. ve sbírce Kostelní sbory pro mužské hlasy).

Žalozpěv při pohřbu Josefa Jungmanna (vyd. ve sbírce Kostelní sbory pro mužské hlasy).

Miserere, 6 sborů mužských při pohřbu (Praha 1888, vyd. ve Sborníku pražského Hlaholu).

Miserere mei Deus, chorál pro 4 mužské hlasy.

Modlitba, chorál s průvodem varhan.

Hymna Pane, k němuž v světu září, mužský sbor.

Při oddavkách, mužský sbor.

Vyšla hvězda na Sionu, chvalozpěv pro mužský sbor.

Zvon, sbírka zpěvů posvátných pro 4 hlasy (vyd. autor, Praha).

 

Klavírní

Marien-Walzer op. 73 (vyd. Starý, Praha).

 

Ostatní

Jarní, zpěv pro 2 dětské hlasy, flétnu a klavír (text František Ladislav Čelakovský, Praha 1843, vyd. ve sbírce Věnec).

Literatura

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).

Wurzbach, Constant von:Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (Vídeň 1856–91).

OSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Meliš, Emanuel – Bergmann, Josef: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden i více hlasů 1800–1862 (Praha 1863).

Z Prahy (Dalibor 6, 1863, č. 33, s. 264).

Nekrolog (Český citerista 1, 1890–91, s. 69).

Nekrolog (Dalibor 13, 1891, s. 165).

Zpráva o pohřbu (Moravskoslezský hudební věstník 1, 1891, s. 79).

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Neruda, Jan: Podobizny IV (Praha 1957).

http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100298862

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

Národní knihovna. Oddělení dějin hudby.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 16.2.2016