Český hudební slovník osob a institucí

Wild, Ignaz Adreas

(Wildt)
Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.1.1838

Wild, Ignaz Andreas (psán též Wildt), houslař, narozen 1777, Brno, zemřel 2. 1. 1838, tamtéž.
 
Syn brněnského houslaře Franze Antona Wilda, bratr houslaře Johanna Georga Wilda a synovec houslaře Josefa Antona Wilda. V letech 1791–97 se vyučil u svého otce v Brně. V roce 1801 se osamostatnil na nynějším Kapucínském náměstí (Kohlmarkt 86). 5. 3. 1801 získal brněnské měšťanské právo. V roce 1803 se v Brně oženil s Katherinou Berschovou. Téhož roku přestěhoval dílnu na nynější Běhounskou ulici (Kalzgasse 129). 30. 8. 1804 se mu narodil syn Johann Joseph Ignaz. Kmotrou mu byla vdova po brněnském houslaři Andreasi Josefovi Wildovi Barbara. V letech 1805–07 pracoval u něho jako tovaryš Bernard Johann Wutzelhofer z Brna. 4. 6. 1806 se narodil syn Karl Boromeus Josephus a 20. 8. 1808 syn Franz Karl Anton. V roce 1807 se přestěhoval na nynější Pekařskou ulici (Bäckergasse 605) a v roce 1809 na nynější ulici Milady Horákové (Teichdam 6). V roce 1813 se narodil syn Ignaz a 1818 dcera Marie. Jeho nástroje se vyznačují široce otevřenými C výřezy a světležlutým olejovým lakem. Hlavice jeho nástrojů se velmi podobají výrobkům jeho otce.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 117).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 119–121).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č.3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 178–179).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 841, 847, 849).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009