Český hudební slovník osob a institucí

Scholze, Franz 2)

Charakteristika: Výrobce klavírů


Scholze, Franz 2), výrobce klavírů, 1914–1937, Jiříkov.
 
Syn výrobce klavírů Franze Scholze, bratr klavírníků Emila, Rudolfa a Adolfa. Vedle podniku ve Varnsdorfu zřídila firma Scholze v roce 1914 druhý podnik v Jiříkově. Vedli jej starší synové zakladatele firmy Adolf a Franz. Utvořili společnost s ručením omezeným pod názvem "Scholze & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung". Jako předmět podnikání je v obchodním rejstříku uvedena výroba klavírů, pianin, hudebních nástrojů všeho druhu, elektřinou nebo jinou silou poháněných klavírů a všech do tohoto oboru náležejících nástrojů. Franz Scholze si nechal v roce 1921 patentovat „železný model pianin“. Závod však příliš neprosperoval, neboť v srpnu 1922 byl v likvidaci a likvidátory byli ustanoveni Adolf a Franz Scholzové. V roce 1926 byla likvidace zrušena. Firma opět upadla do nesnází a v roce 1935 byl na ni uvalen konkurs. V roce 1937 byla vymazána z obchodního rejstříku.

Literatura:

Culka, Zdeněk: Příspěvek k historii firmy Scholze (Hudební nástroje 5, 1968, č. 6, s. 186–188).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009