Český hudební slovník osob a institucí

Pechar, Bohumil

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 25.6.1909

Pechar, Bohumil, houslař, narozen 25. 6. 1909, Praha.
 
V letech 1923–1927 se vyučil u houslaře Antonína Lancingera v Praze. Po vyučení u něho pracoval až do roku 1942, kdy byl totálně nasazen na práci v Německu. V roce 1945 odešel do Lubů, kde v roce 1946 spolu s Josefem Vávrou, Jiřím Mrkvičkou, Josefem Pötzlem a Ivanem Rohožkou založil odbornou houslařskou školu, v jíž se stal vedoucím instruktorem. V letech 1946–1949 tam vyučoval také obor smyčcař. Také v Kraslicích na průmyslové škole hudebních nástrojů učil odbornou nauku a houslařství. Současně vyráběl nové nástroje. V roce 1955 se vrátil do Prahy, kde pracoval v pobočném závodě n. p. Cremona. V témže roce přešel jako houslař do České filharmonie. V roce 1958 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Housle vyráběl podle modelů Stradivariho, Bergonziho a Amatiho. Vyrobil také šestistrunný violon.

Literatura:

Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 144).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 2.10.2009