Český hudební slovník osob a institucí

Sandner, Ignaz

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 24.12.1822
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.5.1847

Sandner, Ignaz, houslař, narozen 24. 12. 1822, Schönbach, zemřel 31. 5. 1847, tamtéž.
 
Vyučil se u některého neznámého schönbašského houslaře. Po vyučení pracoval jako tovaryš u houslaře Antona Lutze v Schönbachu, který se v té době oženil s jeho sestrou. Asi v roce 1842 odešel do Prahy k houslaři Michaelu Weberovi. Ten mu v závěti odkázal nejen celé zařízení dílny, ale i celé jmění. Po Weberově smrti (18. 2. 1844) se Ignaz Sandner osamostatnil v jeho dílně na nynější Národní třídě (Ferdinandova třída 116). Později i s dílnou přesídlil do Husovy ulice. Jako tovaryš u něho pracoval Jan Baptista Dvořák. V roce 1847 se Sandner vrátil do Schönbachu a dílnu Dvořákovi prodal. Nástroje Ignaze Sandnera nejsou známé.

Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 97).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 149).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 37).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 160).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006