Český hudební slovník osob a institucí

Schovánek, Petr

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 16.7.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.3.1971

Schovánek, Petr, houslař, narozen 16. 7. 1891, Paseky nad Jizerou, zemřel 7. 3. 1971, tamtéž.
 
Nebyl v příbuzenském vztahu s houslařem Václavem Schovánkem z Pasek nad Jizerou. V letech 1905–1909 se vyučil houslařem u svého strýce Benjamina Patočky v Jičíně. Ještě rok po vyučení pracoval v jeho dílně jako tovaryš. V září 1910 odešel do Ruska k firmě Jindřich Jindříšek v Kyjevě, kde pracoval při výrobě kvalitnějších houslí. V roce 1917 se osamostatnil na Kreščatiku v Kyjevě. Vyráběl housle a kytary. Se svým společníkem-kytarářem se věnovali i opravám kytar. V roce 1920 musel závod zlikvidovat. Až do roku 1932 se živil různými pracemi, především jako truhlář-údržbář. V roce 1932 se vrátil spolu s ruskou manželkou do Pasek nad Jizerou. Po roce 1945 pracoval kratší dobu v houslařské dílně po Josefu Patočkovi v Jičíně spolu s Patočkovým žákem Miroslavem Cardou. Později se řemeslu věnoval již jen na své chalupě v Pasekách nad Jizerou. V létě se věnoval udržování hospodářství, v zimě stavěl housle. Používal modely Stradivariho a Guarneriho.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 101).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 155).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 161).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006