Český hudební slovník osob a institucí

Schneider, Hugo

Charakteristika: Výrobce kytar

Datum narození/zahájení aktivity: 16.5.1922

Schneider, Hugo, výrobce kytar, narozen 16. 5. 1922, Schönbach.
 
Syn schönbašského výrobce kytar Alberta Shneidera. V roce 1939 ukončil Státní odbornou školu pro hudební nástrojaře. V tomto roce pracoval u svého otce jako tovaryš až do roku 1952, kdy nastoupil v závodě Cremona jako vedoucí dílny pro výrobu kytar a mandolin. Při zaměstnání v letech 1954–1961 dále studoval a složil mistrovské zkoušky. V letech 1961–1968 zastával v závodě funkci technického kontrolora, z níž přešel na řízení dílny na výrobu koncertních kytar. Od roku 1972 stavěl mistrovské kytary i ve své domácí dílně. Většinou pracoval podle modelů španělského kytaráře Torrese a schönbašského Mettala. Později přešel na vlastní model. V poslední době stavěl i loutny a theorby, především na zakázku. Všechny jeho nástroje jsou ukázkou dokonalé řemeslné práce.

Literatura:

Reklamní materiály pro Musicexport Praha (Hradec Králové, nedatováno, nestránkováno).
Milichovský, Jaroslav: Skok do renesance (Hudební nástroje 33, Hradec Králové 1996, č. 1, s. 28).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009