Český hudební slovník osob a institucí

Zidrich, Jakob

(Cidrich; Cytrich)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů


Zidrich, Jakob (psán též Cidrich, Cytrich), výrobce nátrubkových nástrojů, narozen 1786, Brno, zemřel 1858, tamtéž.
 
V letech 1800–04 se vyučil u brněnského klavírníka Johanna Buchty. V letech 1804–15 pracoval jako tovaryš u různých mistrů. V roce 1816 se osamostatnil na nynější Anenské ulici (Bäckergasse 7) a oženil se s Vinzenzií. Věnoval se výhradně výrobě žesťových nástrojů. V roce 1813 se přestěhoval do domu č. 13 na téže ulici. Narodili se mu dva synové a dvě dcery. V letech 1823–27 vyučil Gottfrieda Pechera z Brna. 10. 7. 1824 získal v Brně měšťanské právo. V letech 1830–34 vyučil svého syna Josefa a v letech 1834–40 Martina Tomschika z Brna. V roce 1840 pracoval u něho jako tovaryš Václav František Červený z Hradce Králové. 1843–47 vyučil syna Johanna.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 120).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 129).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 851, 854).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009