Český hudební slovník osob a institucí

Zeit, Johann 1)

Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.5.1772

Zeit, Johann 1), houslař, narozen 1714, Brno, zemřel 4. 5. 1772, tamtéž.
 
V letech 1728–32 se vyučil u brněnského houslaře Johanna Benedicta Wasnera. V období 1732–50 pracoval jako tovaryš u různých houslařů. 13. 8. 1741 se oženil v Brně s Theresií Jurankovou. V roce 1751 se osamostatnil v Brně.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 127).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č.2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 838).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009