Český hudební slovník osob a institucí

Rölz, Hans

Charakteristika: Výrobce hudebních hraček


Rölz, Hans, výrobce hudebních hraček, 1875–1940, Kraslice.
 
Vyučil se u svého otce Adolfa Bernharda Rölze v Kraslicích. V roce 1901 převzal otcovu továrnu na výrobu hudebních hraček, která se pod jeho vedením stala nejrozsáhlejším závodem na výrobu tohoto zboží v Kraslicích. Vrcholu obchodního úspěchu dosáhl Hans Rölz ve dvacátých letech dvacátého století. Vyráběl nejrůznější druhy hraček, jeho specialitou byly plechové housle, ukulele, banja a mandoliny. Založil filiálku v Klingenthalu, obchodoval i s výrobky domácího průmyslu. Jeho sklady nabízely i běžné nástroje, odebírané od jiných výrobců. V roce 1927 reorganizoval celou výrobu na základě velmi efektivních amerických metod. V té době zaměstnával 220 dělníků, 77 zaměstnanců a 200 domácích dělníků. Německou okupací firma zanikla.

Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 41).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006