Český hudební slovník osob a institucí

Tichý, Rafael

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 21.12.1945
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.12.1980

Tichý, Rafael, houslař, narozen 21. 12. 1945, Praha, zemřel 28. 12. 1980, tamtéž.

V letech 196063 se vyučil v n. p. Cremona v Lubech u Chebu. Po vojenské prezenční službě se vrátil do Lubů, kde pracoval v Cremoně na výrobě houslí. Po dvou letech odešel do družstva Igra v Praze, kde opravoval strunné nástroje. Věnoval se výhradně restaurování starých smyčcových nástrojů a stavbě historických nástrojů. Od roku 1976 pracoval samostatně a byl přijat za člena Kruhu umělců houslařů. Úroveň jeho nových houslí zdaleka nedosahuje úrovně jeho replik starých nástrojů.

Literatura:

Pilař, Vladimír Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 169).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 26.1.2009