Český hudební slovník osob a institucí

Schunda, Wenzl Joseph

(Šunda, Václav Josef)
Charakteristika: Houslař a výrobce cimbálů

Datum narození/zahájení aktivity: 19.5.1845

Schunda, Wenzl Joseph (vl. jm. Václav Josef Šunda), houslař a výrobce cimbálů, narozen 19. 5. 1845, Dubeč u Říčan, zemřel 1923, Budapešť.
 
Pravděpodobně synovec Josefa Schundy. Vyučil se u pražského houslaře Johanna Kulíka. Jako houslař se ale neosvědčil. Odešel ke svému strýci do Pešti. Tam vynalezl v roce 1866 „nagycimbalom“ a v letech 1894–1896 „tarogató“. Oba nástroje našly uplatnění, začaly být považovány za maďarské „národní“ nástroje a vyrábějí se dodnes. Po smrti Josefa Schundy převzal továrnu a vedl ji až do své smrti v roce 1923.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 102).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s.  453, 697, 698, 829).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006