Český hudební slovník osob a institucí

Červenka, Alois

Charakteristika: Stavitel harf


Červenka, Alois, stavitel harf, narozen 1857, západní Čechy, zemřel 1938, Praha.
 
Zpočátku působil jako řídící učitel v západních Čechách. Nejpozději roku 1900 přesídlil do Prahy, kde se věnoval výhradně stavbě harf. Z tohoto roku také pochází jeho opus 1, který je součástí sbírky hudebních nástrojů Českého muzea hudby v Praze. Později postavil se svými syny, které sám vyučil, ještě asi sto čtyřicet nástrojů, z nich řada je dosud v užívání různých českých orchestrů. Ve stavbě vyšel z Ererdova typu, jehož mechanismus později osobitě zdokonalil. Jeho firma byla pražská. Kvůli lepšímu odbytu v zahraničí zavedl u některých výrobků cizí názvy, např. „St.Luis“. Jeho nástroje jsou konstrukčně, mechanicky i esteticky dokonalé.

Literatura:

Čížek, Bohuslav: Hudební nástroje evropské hudební kultury (Praha 2002, s. 45–46).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009