Český hudební slovník osob a institucí

Bauer, Johann Adam

Charakteristika: Výrobce žesťových nástrojů


Bauer, Johann Adam, výrobce žesťových nástrojů, 1800–1840, Praha.
 
Narodil se asi v poslední třetině 18. století. Přišel ze Saska do Kraslic, kde se vyučil. Kolem roku 1800 začal v Praze vyrábět nátrubkové nástroje. Kolem roku 1811 měl již vlastní dílnu poblíž Stavovského divadla. Údajně se u něho učili Václav František Červený, Václav Horák, A. Wolf a jeho vlastní syn Eduard Johann Bauer. Johann Adam Bauer byl význačným a v Praze váženým mistrem. V Českém muzeu hudby v Praze se zachovalo jedenáct jeho nátrubkových nástrojů, především klarin.


Literatura:

Čížek, Bohuslav: Hudební nástroje evropské hudební kultury (Praha 2002, s. 165–166).
 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 26.1.2009